Cursus Back-end development

Back-end development en databases

In de cursus Back-end development en databases leer je hoe je een dynamische webapplicatie ontwerpt en realiseert. Ook leer je de gegevensopslag in een database ontwerpen, realiseren en optimaliseren.

Functioneel en technisch

In deze cursus leer je hoe je eisen en wensen verzamelt en hoe je op basis daarvan een dynamische webapplicatie ontwerpt en realiseert. Daarbij betrek je zowel bruikbaarheidsaspecten als functionele en technische oogpunten. De nadruk ligt op de zogenaamde back-end.

Informatiesystemen

Informatiesystemen spelen een grote rol in diverse organisaties. Als je dynamische webapplicaties realiseert, ga je analytisch te werk. Je neemt eisen en wensen van de opdrachtgever op in diverse ontwerpen. Vanuit deze ontwerpen maak je het softwaresysteem.

Belangrijke onderdelen

  • Analyseren en opstellen van eisen en wensen voor een webgebaseerd dynamisch softwaresysteem
  • Ontwerpen voor een webgebaseerd dynamisch softwaresysteem
  • Realisatie van een webgebaseerd dynamisch softwaresysteem
  • Ontwerpen voor relationele datapersistentie
  • Realiseren van relationele datapersistentie
  • Inrichten beheersysteem van systeemontwikkeling in teamverband

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 14 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen Dinsdag 14.40 - 20.15 uur
Leslocatie Breda, Hogeschoollaan 1
Studiebelasting 8-10 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing Portfolio assessment met criterium gericht interview
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met je certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 3.630, inclusief toetsingskosten
Start Week van 27 januari 2025*
Aanmelden tot 17 december 2024*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de deeltijdbacheloropleiding Informatica. Je volgt deze samen met studenten van de vierjarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.