OpenX officieel geopend: 'Ik zie volop mogelijkheden'

Onder het toeziend oog van ruim 120 gasten is OpenX officieel geopend. Na een druk op de rode knop door Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur en OpenX founding fathers Mario van Rijn en Rene van der Burgt konden de gasten voor het eerst de nieuwe verbindingsplek voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap bewonderen.

Opening OpenX Avans

Waarnemend voorzitter van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen legt uit waarom de ruim 5000 m2 vleugel van het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan grondig is verbouwd: “Als kennisinstelling willen we bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. OpenX is de fysieke doorvertaling van onze ambitie. Het vormt de brug tussen Avans als kennisinstelling en de omgeving buiten onze hogeschool. Door interdisciplinair samen te werken, buiten de kaders te denken en te ontdekken, kunnen we onze ambitie waarmaken.”

OpenX als broedplaats

Mario van Rijn: “Er komt veel op ons af, zowel uitdagingen als kansen. OpenX is een broedplaats om samen te bouwen aan een duurzame maatschappij. Daarvoor zijn verbindingen nodig, co-creatie en lef. Maar ook de glijbaan is er niet voor niks. Om te kunnen creëren heb je ook ruimte nodig om te spelen, dat is net zo belangrijk.”

Enthousiaste werkveldpartners

Ook de werkveldpartners van Avans waren in grote getalen aanwezig. Vol lof spreken ze over OpenX en zien ze vele mogelijkheden. Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout: “We moeten ecosystemen bouwen om innovatie te stimuleren en mensen bij elkaar te brengen. Dat kan hier.”

Juultje van Wijk, directeur coöperatieve Rabobank, leefgebied Breda en Amerstreek, is ook enthousiast: “Ik zie volop mogelijkheden om hier ondernemers uit te nodigen om samen met groepen studenten thema’s te bespreken, communities te bouwen en innovaties aan te jagen.”

Wil je weten hoe de bouw van OpenX tot stand is gekomen? Bekijk de videoserie over het bouwproces van OpenX.