In dit onderzoek onderzoeken hoe we bedrijven zich kunnen laten gedragen alsof ze zaken doen met mensen die dicht bij hen staan, zowel fysiek als emotioneel. Mogelijk gedragen ze zich dan verantwoordelijker en duurzamer.

Dit onderzoeksproject koppelt het onpersoonlijke, afstandelijke en commerciële gedrag van wereldwijd opererende bedrijven aan het persoonlijke gedrag van individuen. Mensen gedragen zich anders tegenover personen of groepen die dichtbij staan, omdat ze dan de gevolgen van hun eigen gedrag direct kunnen waarnemen.

Duurzaam gedrag aansporen

Dit staat in schril contract met het gedrag van multinationale bedrijven. Zij hebben te maken met grote afstanden, zowel letterlijk (geografisch, andere werelddelen) als figuurlijk (tijd, andere generaties). Hierdoor zijn zij zich vaak niet bewust van de gevolgen van hun handelen op individueel niveau.

In deze studie onderzoeken we of en in welke mate bedrijven bewuster worden en zich verantwoordelijker en duurzamer gedrag gaan gedragen, wanneer ze het gevoel hebben zaken te doen met mensen die hen zowel fysiek als emotioneel nabij staan.

Doelen onderzoek

De studie richt zich op wereldwijd opererende, nationale en internationale bedrijven en beoogt:

  1. te begrijpen hoe een gevoel van nabijheid kan worden gecreëerd binnen deze bedrijven;
  2. uit te zoeken of een verhoogd gevoel van nabijheid duurzaam bedrijfsgedrag bevordert;
  3. best practices te verzamelen van manieren om het gevoel van nabijheid binnen internationale bedrijven te vergroten.
     

Het project adresseert uitdagingen op lokale en wereldwijde schaal en is gericht op bruikbare oplossingen bieden op het niveau van organisaties en de indviduele professionals binnen die organisaties. Het doel is om richtlijnen te ontwikkelen voor internationaal opererende bedrijven (of bedrijven binnen een internationale waardeketen) die willen overstappen naar duurzamere praktijken vanuit een toename in het gevoel van nabijheid (proximity).

Het project draagt bij aan het continu groeiende implementatieplatform 'theorie, praktijk, netwerk en begeleiding’ dat onstaat in co-creatie binnen en buiten Avans.