, door 

Onderzoekers New Marketing naar Beyond Growth-conferentie

Hoe ziet een 'postgroei-economie eruit? Daarover ging de conferentie Beyond Growth in het Europees Parlement in Brussel. Onderzoekers Charlotte Kobus en Kaj Morel van het lectoraat New Marketing deden er kennis en inspiratie op.

Tijdens de Beyond Growth Conference half mei waren verschillende invloedrijke stemmen te horen, zoals socioloog Isabelle Ferreras, ondernemer en activist Eva Sadoun en schrijver Erinch Sahan. Zij discussieerden over de weg naar een Europese postgroei-economie.

Charlotte: “Kaj en ik gingen naar deze conferentie toe omdat we ons afvragen hoe marketing eruitziet als de economie transformeert. De conferentie hielp ons om op macro-economisch niveau de transitie naar een meer duurzame economie beter te begrijpen."

Postgroei en ondernemerschap

In drie dagen werden verschillende thema’s op het gebied van postgroei intensief besproken. "Charlotte en ik richtten ons vooral op thema’s die relevant zijn voor onderzoekers binnen ons Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) en specifiek het lectoraat New Marketing. Bijvoorbeeld sessies over wat postgroei betekent voor de Europese Unie, handel, bedrijven en ondernemerschap." 

Het gaf hen beiden meer gevoel bij BWNO in de context en praktijk van politiek en beleid", vertelt Kaj. Dat is belangrijk omdat we als lectoraat en CoE BWNO ernaar streven om ons onderzoek en de inzichten daaruit op een effectieve manier in de samenleving te laten landen. Daarvoor zijn politiek en beleid onontbeerlijk."

Indrukwekkende mensen

Charlotte blikt hoopvol terug op de conferentie: samen met andere politici in Brussel stak Philippe Lamberts zijn nek uit voor een meer diverse blik op economie; een economie die ieders welzijn centraal stelt. Kaj is het eens met haar en vult aan: “Ik heb meer vertrouwen in politiek gekregen door deze conferentie en ook in de mensen die zich inzetten voor een betere wereld. Zo heb ik verschillende indrukwekkende mensen gezien, met name onder de Europese parlementariërs. Mensen die overduidelijk erg hard proberen om beyond growth-beleid te ontwikkelen en zich expliciet durven uitspreken over zaken, ook als deze politiek gevoelig liggen. Ze durven de hand in eigen boezem te steken en te benoemen waarin de EU en zijzelf (nog) tekortschieten”. Zoals Philippe Lamberts zei: "The amount of lobbying we get, proves that we have power to change things."

Ook zijn er interessante vragen blijven hangen. Kaj: “De vraag die mij blijft achtervolgen is hoe het mogelijk is dat politiek en beleid zo stelselmatig wetenschappelijke inzichten en aanbevelingen ten aanzien van beyond growth naast zich neerleggen. Alsof ze in een parallel universum leven. Hoe werkt dit precies? Hoe denken deze mensen? Wat kunnen we hieraan doen? Dit houdt mij echt bezig.”

Meer informatie

Meer informatie over de Beyond Growth-conferentie is te vinden op de website van het event.