SELFLEX: Naar Evidence-informed Ondersteuning van Zelfregulatie tijdens Flexibel Leren

Het SELFLEX consortium onderzoekt hoe instructieontwerp en technologie inzetbaar zijn om zelfregulerend leren van hoger-onderwijsstudenten te bevorderen, rekening houdend met de leeromgeving en hun motivatie.

SELFLEX consortium Future-Proof Education

Waarom

Flexibilisering staat hoog op de (inter)nationale agenda's van het hoger onderwijs. Daarom creëren steeds meer hoger-onderwijsinstellingen de mogelijkheid om studenten meer flexibel te laten leren en studeren. Dat betekent dat studenten steeds meer zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe ze leren. Daarnaast krijgen studenten steeds meer en vaker keuze in wat ze willen leren. Aangenomen wordt dat deze flexibiliteit veel voordelen heeft, zoals het bevorderen van toegankelijk, inclusief en gepersonaliseerd onderwijs, wat moet leiden tot meer gemotiveerde en succesvolle studenten, die beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Maar om studentsucces in dergelijk flexibel onderwijs te waarborgen, is praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van zelfregulerend leren noodzakelijk. Zelfregulerend leren betekent dat een student zelf richting kan geven aan gedrag, gedachten, gevoelens en motivatie om (zelf) gestelde leerdoelen te bereiken.

Wat

Via de NRO subsidie ‘Grote vragen in het hoger onderwijs’ is het SELFLEX-consortium opgericht, bestaande uit verschillende hoger-onderwijsinstellingen in Nederland (zowel hbo als wo). Dit consortium wordt 4 jaar lang gefinancierd om onderzoek te doen naar hoe instructieontwerp en technologie inzetbaar zijn om zelfregulerend leren van hoger onderwijs studenten te bevorderen, rekening houdend met de leeromgeving en de motivatie van studenten. Met de inzichten uit dit onderzoek willen we het zelfregulerend leren van hoger onderwijs studenten verbeteren, onder andere door het opleveren van (technologische) ontwerprichtlijnen en interventieprogramma’s voor onderwijsprofessionals en ondersteunende modules voor studenten en docenten.

Future-Proof Education doet mee

Vanuit het Expertisecentrum Future-Proof Education is prof. dr. Peter Verkoeijen (lector Brein & Leren) samen met prof. dr. Anique de Bruin van de Universiteit Maastricht projectleider van dit project. Samen met dr. Esther van der Stappen (lector Digitale Didactiek) en dr. Milou van Harsel (associate lector Brein & Leren) vormen zij het projectmanagement team en sturen het project aan.