Afgerond

Hoe zet je een burgerinitiatief in de markt voor burgers in de leeftijdscategorie 20-35 jaar?

Inleiding

Buurkracht, onderdeel van Enexis groep, is een maatschappelijk initiatief voor duurzame ontwikkeling zonder commerciële doelstelling. Buurkracht streeft naar maatschappelijke impact door en voor burgers. Dit slaat vooral aan bij burgers die ouder zijn dan 35 jaar en minder bij mensen tussen 20 en 35 jaar. Deze relatief jonge groep bewoners wil Buurkracht ook betrekken bij de verbetering van hun buurt omdat ze daar zelf nog lange tijd onderdeel van uitmaken.

Onderzoek

Student Joyce van Roij ontwikkelt en stuurt een buurtinitiatief dat in haar woonomgeving uitgevoerd gaat worden. Ze doet dat in de vorm van een actie-onderzoek. Ook maakt ze een blauwdruk voor het realiseren van vergelijkbare buurtinitiatieven. Dit doet ze aan de hand van deskresearch gebaseerd op haar concrete ervaringen. Het onderzoek levert een advies op hoe de leeftijdsgroep 20- tot 35-jarigen te activeren is, zodat ze als collectief zelf sociaaleconomische innovaties realiseren. Het liefst door nieuwe marketing in te zetten.

Producten

Het onderzoek levert op:

  • een Buurkrachtinitiatief in de buurt van de onderzoeker
  • een advies aan Buurkracht over effectieve marketingaanpak voor de leeftijdsgroep 20-35 jaar
  • een onderzoeksverslag en een afstudeerrapport
  • de presentatie bij Buurkracht en in de eigen buurt
  • optioneel: een filmpje over initiatief/onderzoek voor op de site van Buurkracht.

Onderzoeksvraag

Hoofdvraag:

  • Hoe kan nieuwe marketing worden ingezet om Buurkracht te helpen zodat ze burgers in de leeftijdsgroep 20 tot en met 35 jaar activeren om krachtige lokale gemeenschappen te ontwikkelen die deelnemen aan hun eigen sociaaleconomische innovaties?

Deelvragen:

  • Hoe zet Buurkracht op dit moment marketing in bij de groep 20- tot 35-jarigen?
  • Wat werkt wel en wat werkt niet in de huidige marketingaanpak?
  • Welke op nieuwe marketing gebaseerde aanpak is effectief om de gewenste doelgroep te activeren?

Plaats van het onderzoek binnen het lectoraat New Marketing

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van Onderzoekslijn 1: Uitgangspunten van nieuwe marketing. En van Onderzoekslijn 2: Instrumenten voor nieuwe marketing. Het combineert het toetsen van het model in de praktijk met het ontwikkelen van een praktische marketingaanpak voor Buurkracht.

Externe partner

Djoera Eerland, product marketeer bij Buurkracht