Interculturele competenties vormen een kritische succesfactor voor het doen van zaken in een internationale omgeving. Avans Hogeschool en GrowEurBusiness onderzoeken, in samenwerking met Ireland Netherlands Business Association en Dutch Irish Business Association, hoe vaardigheden kunnen worden ontwikkeld die nodig zijn om succesvol te zijn.

In het onderzoeksproject komen een aantal vragen naar voren. De belangrijkste vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de culturele uitdagingen in de Iers-Nederlandse zakenrelaties?
  • Hoe kunnen deze uitdagingen worden overwonnen?

Nederlandse professionals die zaken doen in Ierland en Ierse professionals die zaken doen in Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit boeiende onderzoek. In een serie van 2 interactieve online workshops deelden zij in kleine discussiegroepen hun ervaringen. De workshops zijn eind juni en begin juli 2021 geweest. De volgende stap was de analyse van alle bevindingen. Nu is het tijd om de bevindingen te delen. 

Eindrapport

Lees in het eindrapport Cultural Challenges in Irish-Dutch Business Relations de resultaten van onze bevindingen, inzichten en quotes en 'Top Tips' van Ierse en Nederlandse proffesionals.