Voor rubberhoudend afval zoeken de gemeente Oosterhout, Avans Hogeschool en bedrijven samen naar betere oplossingen. Dat doen ze in het project Circulariteit in banden Oosterhout.

Veel bedrijven in Oosterhout hebben met oude rubberhoudende banden hetzelfde type afvalstroom. Op dit moment voeren verschillende afvalverwerkers en -transporteurs ze af en recyclen ze. Gebeurt dit wel op de beste manier?

Logistiek en verwerking zijn vaak versnipperd geregeld. Daarnaast hebben bedrijven en gemeente weinig tot geen inzicht in de huidige verwerkingswijze en milieuvriendelijker/circulaire alternatieven. Daarom willen de gemeente Oosterhout en Avans samen met bedrijven onderzoeken of en hoe we meer waarde uit deze afvalstroom kunnen halen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Milieuvriendelijker lokale collectieve inzameling en/of verwerking
  • Mogelijkheden voor betere scheiding aan de bron
  • Duurzamer toepassing of hergebruik in nieuwe producten (hogere treden op de R-ladder van circulariteit)
  • Milieuvriendelijker/hoogwaardiger verwerkingstechnieken (zoals herprofilering en pyrolyse)

Doelgroep

De gemeente Oosterhout en Avans nodigen bedrijven uit om met elkaar aan de slag te gaan. Komend jaar onderzoeken deelnemers en partijen samen ieders huidige en gewenste situatie, knelpunten en mogelijke oplossingen. Het project loopt tot zomer 2022 en ontvangt een bijdrage van het O&O-fonds van de samenwerkende gemeenten van Regio West-Brabant. Gemeente en regio willen leren van de mogelijke aanpak en deze toepasbaar maken voor andere regio’s.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

  • Gemeente Oosterhout: Marcel Willemsen of Piet Ackermans, 06 391 847 31 of [email protected]
  • Avans Hogeschool: 
    • Expertisecentrum Sustainable Business: Mitchell Droog, 06 231 354 58 of [email protected] 
    • Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE): Alexander Compeer, [email protected] 

Meer informatie over samenwerken aan circulariteit: