Auto's die rijden op biogas, biomassa die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en hergebruik van reststromen. Dat is waar het lectoraat Biobased Resources & Energy zich voor inzet.

Kennis verspreiden

Het lectoraat Biobased Resources & Energy geeft antwoord op vragen vanuit de chemische en de agrofood sector. En heeft als doel kennis over Biobased Energy vast te leggen en te verspreiden. Dat doen we samen met docenten en studenten van Avans Hogeschool. Daarnaast zijn wij een vraagbaak voor bedrijven uit de regio over alles wat met Biobased Energy te maken heeft. 

Missie

Het is onze missie om onderzoek uit te voeren naar de toepassing van alternatieve duurzame energiebronnen. En naar het potentieel voor toepassing van reststromen in verschillende regio's en branches in Nederland. Ook willen wij deze kennis implementeren in het onderwijs.

Ambitie

Onze ambitie is om met het lectoraat uit te groeien tot een kenniskring met minimaal acht academisch geschoolde docent-onderzoekers. Met vakinhoudelijke kennis op het gebied van chemische technologie, milieutechnologie en bioprocestechnologie. En affiniteit met onderzoek op de genoemde terreinen. 

Onderwijs

 Vanuit het lectoraat is er op verschillende manieren betrokkenheid bij het onderwijs:

1. ontwikkeling en verzorging van onderwijs op het gebied van biobased resources & energy door leden van de kenniskring, zoals:

  • verzorging reguliere onderwijs (onder andere cursussen, proftaken, projecten, stages en afstuderen) binnen met name de opleidingen Milieukunde en Chemische Technologie
  • ontwikkeling en verzorging minor Duurzame Energie
  • bijdrage aan Engelstalig programma voor de bachelor Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET)

2. participatie van studenten Milieukunde en Chemische Technologie, onder begeleiding van leden van de kenniskring, in praktijkgericht onderzoek en projecten van het lectoraat. 

3. deelname aan projecten met een nadrukkelijke opdracht tot:

  • onderwijs(materiaal)ontwikkeling en/of
  • kennisborging

Bijvoorbeeld het waterstofproject (onderwijssectie).

Lees meer over MNEXT en haar projecten op MNEXT.nl.