Autonomie in tijden van democratisering van beeldcultuur

Onderzoek naar de autonoom kunstenaar in een democratiserende beeldcultuur.

Autonomie in democratiserende beeldcultuur

Kenniskringlid Martine Stig onderzoekt de rol van de autonoom kunstenaar in een democratiserende beeldcultuur. Binnen het onderzoek stelt ze haar eigen kunstenaarspraktijk centraal.

Beeldcultuur

De beroepspraktijk van kunstenaars is sterk in beweging. Het stereotype van een kunstenaar die zich opsluit in zijn atelier om afgezonderd van de buitenwereld te werken, past minder dan ooit bij de huidige praktijk. Een kunstenaar van nu is iemand die in de maatschappij staat. Hij maakt deel uit van de economie en kijkt over de grenzen van zijn eigen medium. De beeldcultuur voedt zijn praktijk.

De beeldcultuur is in de huidige samenleving aan een democratisering bezig. De veranderende verhouding tussen beeldproducent en -consument en de overcirculatie van beeld brengen nieuwe perceptie- en gedragsvormen voort. De kunstenaar zoekt daarom naar een nieuwe artistieke omgang met beeld.

Eigen praktijk

Door practice-based onderzoek analyseert Martine haar positie als autonoom kunstenaar in deze nieuwe tijden. Beïnvloeden de veranderingen haar positie als maker? Welke aanpassingen, technisch, strategisch en visueel, kunnen ervoor zorgen dat haar autonome positie relevant is?

Ze onderzoekt of er een taal is waarin een nieuwe artistieke omgang met beeld vorm kan krijgen. En doet 2 visuele onderzoeken naar nieuwe strategieën om grip te krijgen op een veranderend landschap. Ze toetst of het omarmen van technologische ontwikkelingen en het inzetten van performatieve koppigheid een kunstenaar in staat stelt te opereren binnen een veranderende situatie en omgeving.

Bekijk de Engelstalige informatie over het project.