Publicaties

Publicaties van Expertisecentrum Sustainable Business zijn opgenomen in de HBO-Kennisbank.

Overzicht van publicaties

Jaarverslag ESB 2017

Met trots presenteert het ESB het jaarverslag met daarin de strategie, activiteiten en prestaties van 2017. We laten zien wat de relatie is tussen de opdracht die het expertisecentrum heeft en hoe we daar voor de verschillende interne en externe stakeholders invulling aan geven. Uitgangspunten vormen onze missie en ambitie, zoals die zijn vastgelegd in het ESB Businessplan 2020 ‘Business met een boodschap’. We laten zien hoe we met verschillende hulpbronnen onze activiteiten ontplooien en impact realiseren. Onze lectoren en onderzoekers vormen de belangrijkste asset. Samen met de opleidingen binnen het economische domein werken zij aan praktijkproblemen in nauwe cocreatie met het beroepenveld.

In het jaarverslag is op veel plaatsen te lezen hoe wij samenwerken met stakeholders en welke impact wij daarbij realiseren. We maken onderscheid in impact op het onderwijs, docenten, studenten van Avans, impact op duurzaamheid in de praktijk en impact in het kennisdomein van onderzoekers.

Het jaarverslag is beschikbaar als online magazine.

Businessplan ESB 2020

Lees hoe het ESB van Avans Hogeschool de komende jaren een bijdrage wil leveren aan verduurzaming van onze economie en maatschappij in het ESB Businessplan2020 ‘Business met een boodschap’.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor zowel organisaties als medewerkers een belangrijk thema. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat organisaties beleid moeten ontwikkelen en uitvoeren waardoor medewerkers in staat zijn langer door te werken dan voorheen. Ook medewerkers zelf dienen te werken aan hun inzetbaarheid en vitaliteit. Alleen door hierin samen op te trekken is het mogelijk om medewerkers lang vitaal en met werkplezier aan de slag te houden. Het lectoraat Sustainable Working and Organising onderzoekt samen met organisaties de mogelijkheden om duurzaam vitaal te werken en te organiseren. 

Nieuwsbrief

Lees meer over de onderstaande onderwerpen in de nieuwsbrief van mei:

  • Vacature kenniskring Sustainable Finance and Accounting
  • Werken aan minder milieudruk in de bouw
  • De relatie tussen continu verbeteren en werkdruk
  • Blockchain Simulation Workshop
  • Seminar Voorkom Toeizcht met een Dode hoek

Eerdere nieuwsbrieven:

Blijf op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. Meld je aan via info.esb@avans.nl.

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum

Smart Light Concepts

CO2-uitstoot verminderen door slimme openbare verlichting

Naar project