Publicaties

Publicaties van Expertisecentrum Sustainable Business zijn opgenomen in de HBO-Kennisbank.

Overzicht van publicaties

Jaarverslag ESB 2018

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Avans Expertisecentrum Sustainable Business.

Kern van het verslag vormen de interviews met onze lectoren en onderzoekers en de reflectie op de gerealiseerde impact. Daarbij is vooral gekeken naar de impact die ESB heeft gehad op onze beroepspraktijk en op ons onderwijs.

Het ESB team wenst u veel leesplezier en mocht u willen reageren of nog vragen hebben, stuur uw reactie dan naar: info.esb@avans.nl

Businessplan ESB 2020

Lees hoe het ESB van Avans Hogeschool de komende jaren een bijdrage wil leveren aan verduurzaming van onze economie en maatschappij in het ESB Businessplan2020 ‘Business met een boodschap’.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor zowel organisaties als medewerkers een belangrijk thema. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat organisaties beleid moeten ontwikkelen en uitvoeren waardoor medewerkers in staat zijn langer door te werken dan voorheen. Ook medewerkers zelf dienen te werken aan hun inzetbaarheid en vitaliteit. Alleen door hierin samen op te trekken is het mogelijk om medewerkers lang vitaal en met werkplezier aan de slag te houden. Het lectoraat Sustainable Working and Organising onderzoekt samen met organisaties de mogelijkheden om duurzaam vitaal te werken en te organiseren. 

Nieuwsbrief

Lees meer over de onderstaande onderwerpen in de nieuwsbrief van juni:

  • Vacature kenniskring Sustainable Finance and Accounting
  • Werken aan minder milieudruk in de bouw
  • De relatie tussen continu verbeteren en werkdruk
  • Blockchain Simulation Workshop
  • Seminar Voorkom Toezicht met een Dode hoek

Eerdere nieuwsbrieven:

Blijf op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. Meld je aan via info.esb@avans.nl.

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum

Smart Light Concepts

CO2-uitstoot verminderen door slimme openbare verlichting

Naar project