DE WINST VAN DUURZAAM


ONDERNEMEN.


Groeien begint met kennis

Het lectoraat ontwikkelt kennis en tools over duurzaam samenwerken in een internationale context. Daarbij ligt de focus op ‘born globals’, jonge internationaal opererende bedrijven, die effectief samenwerken in duurzame netwerken en allianties.

Productie- en handelsketens worden steeds complexer en internationaler. Naast economische prestaties worden sociaal-ecologische en sociaal-culturele aspecten belangrijker: de maatschappij houdt ondernemers in toenemende mate verantwoordelijk voor de herkomst van hun grondstoffen, de arbeidsomstandigheden en milieu-issues van hun (buitenlandse) toeleveranciers. We noemen dat ketenverantwoordelijkheid. Met maatschappelijk verantwoord inkopen oefenen ondernemers invloed uit op het gedrag van toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu. 

Hoewel het duurzaamheidsperspectief steeds belangrijker wordt bij samenwerking met (buitenlandse) partners, is de kennis over deze samenwerking nog beperkt. Samenwerken is essentieel om mondiale duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.  Wij onderzoeken wanneer de samenwerking succesvol is. Welke competenties daarvoor nodig zijn en hoe je deze kunt ontwikkelen. Daarnaast kijken we naar het overdragen van best practices aan studenten en MKB-bedrijven. Het motto van het praktijkgericht onderzoek van ons lectoraat is Partner or perish. 

Samenwerking

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden worden geacht samen te werken in ‘triple helix’-netwerken en allianties. Helaas verloopt deze samenwerking lang niet altijd succesvol. We onderzoeken hoe je ideale partners op het spoor komt en hoe je een vruchtbare samenwerking op poten zet, waarbij iedere partner op korte en lange termijn voldoende voordeel ondervindt. Een andere vraag over samenwerking waar we ons mee bezighouden is hoe je een alliantie van partners opbouwt om samen duurzame oplossingen te realiseren.  

Competentie-ontwikkeling

In het lectoraat International Business ontwikkelen we kennis en tools om deze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dat doen we samen met onze netwerkpartners in binnen- en buitenland. In een research-based learning-programma passen we deze toe bij Avans Hogeschool en bij bedrijven. Hiermee verbeteren we de prestaties van sustainable international business-samenwerking.

Speerpunten

We analyseren succes en falen van duurzame born globals. Daarbij komen harde organisatorische aspecten aan bod, maar ook zachte aspecten, zoals cultuurverschillen.
We richten ons op het implementeren van duurzame allianties en netwerken in de volgende thema’s: 

1.    Duurzame born global-businessmodellen.
Samenwerking tussen verschillende organisaties met veel aandacht voor:
•    het reduceren van grondstoffenverbruik of van afvalstromen 
•    efficiënt gebruik van grondstoffen: eco efficiency
•    recycling regenereren, repareren van producten
•    life cycle-assessment
•    arbeidsomstandigheden en mensenrechten
2.    Technologie-overdracht bij duurzame born globals.
We kijken onder andere naar opsporen, aanpassen en toepassen van duurzame technologieën in allianties en netwerken.
3.    Effectief leiderschap en ondernemerschap in duurzame born globals.
Hierbij kijken we naar de rol die leiders en ondernemers spelen.
4.    Effectief samenwerken in born globals.
Thema’s die aan bod komen zijn controversy & creativity, mindset en team diversity & climate.
Wij onderzoeken welke bijdrage deze organisaties leveren aan de samenwerking, hoe de ‘balance of power’ zich ontwikkelt en hoe de besluitvorming verloopt.

Andere activiteiten

Naast kennisontwikkeling spelen we een rol in het publieke debat over internationale duurzame samenwerkingsvormen. We organiseren interactieve trainingen en workshops voor Avansstudenten en bedrijven, waarin we de resultaten van ons onderzoek bespreken.

Samenwerking

Om nieuwe vormen van duurzame samenwerking van de grond te krijgen, werken we intensief samen met de andere lectoraten binnen het Expertisecentrum Sustainable Business en met diverse universiteiten, onderzoeksinstellingen en internationale bedrijven.

Lectorale rede

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen.

Lees meer