Peter Stoffer

Peter Stoffer

Peter Stoffer is als kenniskringlid verbonden aan het lectoraat Sustainable Working and Organising.

Peter Stoffer was ruim 40 jaar werkzaam in het HRM-vak. Na zijn hbo-opleiding rondde hij een master af aan de AOG School of Management in Groningen.

Loopbaan

Hij werkte ruim 15 jaar bij het toenmalige PTT Post in verschillende functies. Daarna was hij 3 jaar als stafdocent HRM verbonden aan Avans Hogeschool. Vervolgens werkte hij 20 jaar als directeur HRM in diverse ziekenhuizen in Dordrecht en omgeving. Sinds 2005 is hij zelfstandig organisatieadviseur.

Expertise

Peter treedt op als gecommitteerde bij de examens van studenten HRM van Avans. Hij beoordeelt regelmatig eindexamenwerkstukken waarbij actieonderzoek als methodiek is gebruikt. Ook is hij toezichthouder bij een scholengemeenschap voor primair onderwijs voor Kaatsheuvel en omgeving. Zijn expertise ligt op het brede HRM-terrein.

Onderzoek

Binnen de kenniskring Sustainable Working and Organising houdt Peter zich bezig met onderzoek naar nieuwe arbeidsverhoudingen als gevolg van zelfsturing. Hij verwacht daar binnenkort een eerste artikel over te publiceren.