Mitchell Droog

Mitchell Droog is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sustainable Strategy and Innovation.

Mitchell Droog is netwerkdocent en onderzoeker in de thema’s strategie, gedrag en communicatie van organisaties, reputatie, legitimatie en nieuwe businessmodellen. Hij koppelt onderzoek aan onderwijs als lid van de kenniskring van het lectoraat Sustainable Strategy and Innovation.

Loopbaan

Hij is sinds 2011 docent, trainer, stage- en netwerkcoördinator bij de Avansopleiding Communicatie. Als ambassadeur van het Avansnetwerk Duurzaam Denken en Doen verbindt hij duurzame vraagstukken van organisaties met opleidingen en studenten.

Eerder werkte hij bij profit- en non-profitorganisaties met als passie het onderzoeken en opzetten van samenwerkingen met meervoudige meerwaarde.


Contactinformatie

Mitchell Droog

mtp.droog@avans.nl

Volg Mitchell Droog op