Het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) vertegenwoordigt een groep onderzoekers. Met duurzaamheid in ondernemen als missie, verrichten zij hun praktijkgerichte onderzoek. Ze creëren kennis, inzichten en producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke en economische problemen. Waardevermeerdering voor de Brabantse regio en verrijking van het onderwijs staan daarbij voorop.

Expertisecentrum Sustainable Energy

Cocreatie van kennis met handelingsperspectief

Het beroepenveld en de deelnemende academies dragen ideeën aan voor de onderzoeksagenda’s van lectoraten. De output van het onderzoek is het resultaat van een voortdurende dialoog tussen onderzoekers en relevante stakeholders. De vraag naar het weten is daarbij altijd verbonden met de vraag naar het willen en kunnen.

Multidisciplinaire samenwerking

Het ESB kiest voor onderzoek dat bijdraagt aan het leggen van verbindingen over disciplinaire grenzen en vakgebieden heen. Vanuit diezelfde gedachte werkt het ESB samen met andere expertisecentra, universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. 

Onderzoek als instrument

Onderzoek is een instrument om de praktijk te bewegen en te verbeteren. Het helpt de professional bij het nemen van onderbouwde beslissingen en het vormen van adviezen. De praktijkgerichte onderzoekers hebben daarom naast hun onderzoekersrol ook een adviseursrol. 

Variatie in output en zichtbaarheid

Het ESB wil dat haar praktijkgericht onderzoek een toegevoegde waarde is. In de eerste plaats voor het onderwijs, dan de maatschappij en ten slotte voor het kennisdomein. Vanuit deze visie komen onderzoekers tot diverse vormen van output. De verspreiding van kennis verloopt via uiteenlopende kanalen, naar diverse doelgroepen en het bredere publiek. 

Visie

De visie en ambities van het expertisecentrum lees je in het document Van Gogh in de polder: op weg naar duurzaam praktijkgericht onderzoek. Bekijk ook ons jaarverslag en het ESB Businessplan 2020.