, door 

Inge Bastiaanssen nieuwe lector Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap

Inge Bastiaanssen start op 1 oktober als lector Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap bij het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid. Haar lectoraat is een doorstart van het bestaande lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van lector Christa Nieuwboer.

Inge Bastiaanssen rondt haar huidige functie als projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut eind 2023 af. “In die rol ligt de focus vooral op het verspreiden van kennis”, licht ze toe. “Ik heb heel veel zin om me bij Avans juist weer met onderzoek bezig te houden. De afgelopen jaren heb ik me vooral beziggehouden met kennisverspreiding in plaats van kennisontwikkeling. Wat me bij het lectoraat extra aantrekt is dat het zo dicht op de praktijk zit. Ik heb altijd graag samengewerkt met professionals en met jongeren en ouders. En ik heb door schade en schande geleerd hoe je dat betekenisvol kunt doen.”

Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap bouwt volgens Inge vol vertrouwen voort op het ‘oude’ lectoraat. “Ik wil Christa Nieuwboer bedanken voor het stevige fundament dat ze heeft weten te leggen. Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving heeft onder meer veel kennis en ervaring rond diversiteit. Dat blijft dan ook een bouwsteen. Daarbij heeft het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid gekeken naar nieuwe bouwstenen die ook goed aansluiten bij de andere lectoraten binnen het Centre of Expertise. Dat zijn dus participatief onderzoek en participatieve methodieken. De derde bouwsteen is technologie en innovatie. De combinatie van die 3 en alle opgebouwde kennis en ervaring vormen de doorstart van het lectoraat.”

Dicht bij welzijnswerk

Directeur Meralda Slager van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid is blij met de aanstelling van Inge. “Inge heeft een heel mooi cv als het gaat over kennis over het jeugddomein. Ze staat dicht bij het welzijnswerk, weet welke veranderingen daar afspelen en is bekend met de vragen en uitdagingen die in de sector leven. Zeker op het gebied van technologische innovatie. En die invalshoek is binnen het jeugddomein vrij nieuw. Daarnaast willen we als Centre of Expertise een voorloper zijn op het gebied van participatief onderzoek en Citizen (Engaged) Science. En daar houdt Inge zich al lang mee bezig. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze als lector deze manier van onderzoeken oppakt en verder gaat ontwikkelen.”

Vanaf oktober 2023 praat Inge met partijen uit het werkveld, professionals, jongeren, ouders en de leden van de kenniskring om de focus van het lectoraat verder uit te werken. Daarna volgt haar lectorale rede.