, door 

Eerste onderzoeksresultaten project Zelfie gepubliceerd

De eerste fase van het project Zelfie is afgerond. Voor dit project werken onze lector Christa Nieuwboer en docent-onderzoeker Femke Gijsbers van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving samen met de gemeente Den Bosch, Farent, Vluchtelingenwerk en verschillende andere lokale partners.

Zelfie richt zich op de doorontwikkeling van een cultuur- en gendersensitieve begeleiding van laagopgeleide* vrouwelijke statushouders in de gemeente Den Bosch. Via het actieonderzoek maken we inzichtelijk waar de wensen, ervaringen en behoeftes van deze statushouders liggen. Wat hebben zij nodig om aan het werk te gaan en te blijven? Wat werkt voor wie?

De geleerde lessen worden geïmplementeerd in de bestaande begeleidingslijn van de werkconsulenten van WeenerXL. In het participatief actieonderzoek zijn de deelneemsters, vrijwilligers en de betrokken professionals mede-onderzoekers. Centraal en vernieuwend uitgangspunt is de gedeelde regie van vrouwelijke statushouders en de betrokken professionals over het traject naar werk.

De eerste onderzoeksresultaten zijn te vinden in het nieuwe Zelfie Magazine.

* Uit bestandanalyse van Weener XL is gebleken dat gemiddeld 80% van de vrouwelijke statushouders laagopgeleid is, oftewel dat het hoogst behaalde opleidingsniveau (vergelijkbaar met) mbo-niveau 1 is. Met laagopgeleid wordt hier letterlijk bedoeld dat de deelneemsters niet of nauwelijks hebben deelgenomen aan formele educatie. Het is dus geen verwijzing naar het praktisch of theoretisch onderwijssysteem in Nederland.