, door 

Jong met Oud wil kloof tussen generaties overbruggen

Als je geen opa en oma meer hebt of geen kinderen en kleinkinderen, hoe kom je dan in contact met andere generaties? Het Thematisch Lerend Netwerk (TLN) Jong met Oud probeert de kloof te overbruggen. Vorige week vond de kick-off plaats.

Daarin kwamen ongeveer 30 studenten van verschillende opleidingen en 15 senioren bij elkaar om van gedachten te wisselen. De kick-off vond plaats in de Leertuin van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.

In onderstaande video is een impressie van de middag te zien.

Meer denken aan ouderen

Maartje Vermeer is docent, lid van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving en kartrekker van Jong met Oud. Zij hoopt dat door dit TLN studenten van uiteenlopende opleidingen meer aan ouderenzorg gaan denken. "Bijvoorbeeld studenten van Commerciële Economie die dachten: 'Ouderen, daar hebben wij toch helemaal niks mee van doen?' Maar volgens mij hebben we te maken met een dubbele vergrijzing en kunnen juist commerciële mensen daarop inspelen door middel van marketing."

Hard nodig

Doel van het TLN is om helder te krijgen waar de kansen liggen als het gaat om contact tussen generaties. Ook wil Jong met Oud achterhalen wat de wensen en gedachten van de jongeren en ouderen zelf zijn. Die worden vervolgens gebruikt bij de ontwikkeling van schoolprojecten. Volgens het TLN is een beter contact hard nodig nu de roep om een zorgzame samenleving waarin iedereen meedoet, steeds luider wordt. 

Het lectoraat werkt in Jong met Oud samen met NAC Maatschappelijk, Surplus en ContourdeTwern. 

Zie ook Punt.