Annemarie de Vos

Annemarie de Vos

Annemarie de Vos is lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen en is verbonden aan Fontys Mens en Gezondheid, Avans Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

Loopbaan

Annemarie startte haar carrière als A-inservice verpleegkundige. Na het behalen van het Intensive Care diploma werkte ze 20 jaar als ic-verpleegkundige in diverse ziekenhuizen in Nederland en Australië. Vervolgens nam ze als mature-age student de eerste stappen op het academische pad van Public Health en promoveerde in 2009 aan The University of Western Australia. Na terugkomst in Nederland werkte Annemarie als universitair docent en onderzoeker bij Erasmus School of Health Policy & Management en de Hogeschool Rotterdam.

Verpleegkunde en wetenschap

Sinds 2021 werkt Annemarie in het ETZ als projectleider Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap. Als onderdeel van het programma Verpleegkundige Beroepsontwikkeling 2019-2023 coördineert ze het onderwijsprogramma Verplegingswetenschappen en de Vakgroep Verpleegkundig Wetenschappers. In deze rol stelt Annemarie studenten Verplegingswetenschappen aan en coacht master opgeleide verpleegkundigen in de functie van Verpleegkundig Wetenschapper.

Annemarie is fellow van het door ZonMw gefinancierde programma Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0. Als onderdeel van dit programma maakte ze in 2022 een studiereis naar het Orlando Medical Regional Center, Orlando, Florida met als doel inzicht te krijgen in de structuur en processen die professionele zeggenschap van verpleegkundigen ondersteunen. Annemarie is programmacoördinator van het RENurse consortium, dat wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek inzet ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Daarnaast is ze redactielid van Verpleegkunde - Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen.

Nieuw lectoraat

In juni 2022 is Annemarie aangesteld als lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen bij het ETZ, Fontys en Avans Hogeschool. In deze unieke positie voert ze samen met (docent-)onderzoekers, verpleegkundigen én studenten praktijkgericht onderzoek uit en vertaalt de verkregen kennis en inzichten rechtstreeks naar de beroepspraktijk en het onderwijs. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de patiëntenzorg én de professionalisering van (docent-)onderzoekers en verpleegkundigen.

Op 12 mei 2023 sprak Annemarie haar lectorale rede 'Over leven lang leren' uit.  Aan de hand van deze rede publiceerde Annemarie ook een opinieartikel dat BN De Stem en het Brabants Dagblad op 13 mei publiceerden. Hierin benoemde Annemarie de noodzaak voor verpleegkundigen om de regie op de eigen professionele ontwikkeling te pakken en riep verpleegkundigen op om een leven lang te blijven leren.