Ander de Keijzer

Ander de Keijzer

Ander de Keijzer startte zijn lectoraat binnen het Expertisecentrum Technische Innovatie. Momenteel is het lectoraat Applied Responsible Artificial Intelligence verbonden aan het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid.

Als lector van Avans zet Ander zich in om van data bruikbare informatie te maken. Door de toename van data en de enorme ontwikkelingen in de ICT komen er vanuit het werkveld steeds meer vraagstukken over bijvoorbeeld de toepasbaarheid en privacygevoeligheid. Samen met studenten en docentonderzoekers werkt Ander aan nieuwe, uitdagende praktijkgerichte data science-oplossingen die bijdrage aan een Resilient City. Denk hierbij aan het efficiënt opslaan en transporteren van data, het op de juiste manier verwerken van de data en tot slot het beveiligen van de data, waarbij de bruikbaarheid van die data niet in het geding komt.

Expertise

Ander zijn interesse ligt bij de combinatie van onderwijs en onderzoek in een multidisciplinaire omgeving. Na zijn promotie in 2008 werkte hij achtereenvolgens als docent aan de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim en vervolgens als hoofddocent en waarnemend lector aan Hogeschool Utrecht. Hij heeft onder meer kennis op het gebied van informatica, software, data mining en datamanagement. Hij richt zich niet specifiek op bepaalde technieken, maar zoekt bij een vraagstuk naar de voor dat onderzoek geschikte methode of techniek. Meer informatie over zijn loopbaan vind je op zijn LinkedInpagina en ResearchGate.

Onderzoek

Binnen het lectoraat onderzoekt Ander hoe organisaties beter gebruik kunnen maken van beschikbare data en hoe ze toegankelijker gemaakt kunnen worden voor de eindgebruiker en applicaties. Vanuit het maatschappelijk vraagstuk energietransitie wordt er gewerkt aan de afstemming tussen productie en consumptie van data. Om mensen langer thuis te kunnen laten zijn technische hulpmiddelen nodig, waaraan data verbonden zit. Het lectoraat werkt verder aan een data wasmachine. Dit is software dat ‘vuile’ data opschoont, zodat de data die eruit komt vrij is van privacygevoelige informatie en op deze wijze goed en correct gebruikt kan worden.

Lectorale rede

Ander de Keijzer sprak zijn lectorale rede uit op 7 februari 2020.

Platform

  • Lid van lectorenplatform PRIO (Praktijkgericht Informatica Onderzoek)