, door 

Aan de slag met het verbeteren van de feedbackcultuur bij Zorg Innovatie Centra

Het veranderende zorglandschap, met een groeiend tekort aan verpleegkundigen, blijft een belangrijk maatschappelijk probleem in Nederland. Om daar iets in te betekenen, sloegen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Fontys en Avans Hogeschool de handen ineen. Met als resultaat: lectoraat Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen. Het lectoraat streeft naar een betere ondersteuning van verpleegkundigen in de continue professionele ontwikkeling (CPO). In maart start het lectoraat met het eerste actieonderzoek naar de lerende cultuur in een Zorg Innovatie Centrum.

lectoraat Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen

Een veilig en inspirerend leer- en werkklimaat is een belangrijke randvoorwaarde voor de professionele ontwikkeling. Om dit klimaat te bieden, zijn er Zorg Innovatie Centra (ZIC) opgericht. Een ZIC is een innovatieve leer- en werkomgeving voor verpleegkundigen én studenten. Binnen een ZIC streven verpleegkundigen en studenten naar een cultuur waarin leren, onderzoeken en innoveren in co-creatie centraal staan. Het primaire doel? De kwaliteit van zorg naar een hoger niveau tillen door waardevolle en persoonsgerichte patiëntenzorg.

Eén van de andere doelstellingen van ZIC’s binnen het ETZ is het creëren van een lerende cultuur waarbinnen een leven lang leren tot uitdrukking komt. Lectoraat Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen onderzoekt hoe werken in een ZIC bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Wat levert dit op in termen van bevlogenheid, werkplezier en behoud? Stagelopen in een ZIC heeft positieve effecten voor de student. Dat is bekend. Wat de effecten zijn voor verpleegkundigen is niet onderzocht. Tot nu.

Samen de feedbackcultuur verbeteren

In maart start het lectoraat met het eenjarig onderzoek ‘Lerende cultuur en continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen in Zorg Innovatie Centra’. Het doel van het onderzoek? Een stap voorwaarts zetten als het gaat om de feedbackcultuur in het ziekenhuis. Naast het verbeteren van de feedbackcultuur onderzoekt het lectoraat óók wat meedoen aan het project en actieonderzoek uiteindelijk oplevert voor de deelnemers. Want levert deelname eigenlijk wel een bijdrage voor die professionele ontwikkeling?

De eerste bijeenkomsten over deze lerende cultuur beginnen in maart en april op twee afdelingen in het ETZ: de afdelingen Longgeneeskunde en Interne Geneeskunde. Door middel van participatief actieonderzoek betrekt het lectoraat de doelgroep, in dit geval verpleegkundigen, in het onderzoek. Guus Munten, onderzoeker bij het lectoraat: “We zetten actieonderzoek in om samen met verpleegkundigen de feedbackcultuur te verbeteren.”

Dit actieonderzoek richt zich op het veranderen en verbeteren van situaties, inzichten en structuren binnen de werkomgeving. Ook het genereren van kennis over dit onderzoeksproces is hierbij van groot belang. Over een jaar presenteren het lectoraat, de deelnemers en de afdelingen de resultaten.

Aanjager in continue professionele ontwikkeling

Het project past perfect bij het doel van het lectoraat: aanjager zijn in de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. De verwachting is dat verpleegkundigen tijdens het vernieuwen en verbeteren kennis opdoen over de feedbackcultuur, waarbij zij zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen.