, door 

Onderzoek naar inclusief onderwijs: 'Nog steeds niet vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen'

Het expertisecentrum Future-Proof Education van Avans Hogeschool gaat vanuit het lectoraat Digitale Didactiek onderzoek doen naar het creëren van meer inclusieve blended leeromgevingen voor studenten. Blended learning is een combinatie van online en offline leren. Het onderzoek, dat 4,5 jaar duurt en start in september 2024, kijkt hoe studentgroepen met specifieke ondersteuningsbehoeften beter en efficiënter kunnen leren met de mogelijkheden die technologie biedt.

Doel van het onderzoek is om kennis en praktische instrumenten te ontwikkelen voor docenten, zodat zij ondersteuning krijgen bij het realiseren van inclusieve leeromgevingen voor alle studenten. Dus ook voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Studenten die het beste uit zichzelf halen

Onderzoeker Rinotha Senathirajah: “Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat we onderwijs zo ontwerpen dat iedereen mee kan doen. In ons onderzoek staat een onderwijsleeromgeving centraal waar studenten het beste uit zichzelf kunnen halen, door slim gebruik te maken van blended onderwijs en de technologieën die daarbij horen. Daarbij zijn de ideeën van zowel studenten als docenten belangrijk. Samen willen we blended onderwijs ontwikkelen dat inclusie bevordert. De komende jaren gaan we de ideeën in samenwerking met onderzoekers, onderwijsprofessionals én studenten vertalen naar praktische richtlijnen, tools en andere hulpmiddelen.”

Gift vanuit de ASML Foundation

Het onderzoek is mogelijk door een gift vanuit de ASML Foundation. De ASML Foundation heeft als missie om levens te verbeteren door inclusief en kwalitatief goed onderwijs en ondersteunt initiatieven die potentieel ontsluiten met behulp van onderwijs. Deze missie sluit perfect aan bij onze ambitie om toekomstbestendig onderwijs te creëren voor alle studenten, mede door het benutten van de meerwaarde van educatieve technologie.

Esther van der Stappen, lector Digitale Didactiek: “Ons onderzoek start in het technisch opleidingsdomein met een focus op neurodiverse studenten met een niet-Westerse migratieachtergrond, maar ons meerjarige doel is dat alle studenten van Avans studeren in een inclusieve blended leeromgeving. We zijn dankbaar dat deze prachtige gift het mogelijk maakt om de kennis en instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn om deze ambitie te realiseren.”