, door 

Avans partner in landelijk project verbetering leesvaardigheid

Nederlandse leerlingen scoren internationaal slecht op leesvaardigheid, blijkt uit onderzoek. Avans Hogeschool maakt deel uit van een grote groep kennisinstellingen en andere organisaties die hier verandering in probeert te brengen in een groot project gericht op het basis- en voortgezet onderwijs, het mbo en lerarenopleidingen.

Leesvaardigheid kinderen

Vanuit het Avanslectoraat Digitale Didactiek is lector Esther van der Stappen betrokken bij het project. “Nederlandse leerlingen tussen de 4 en 18 jaar begrijpen steeds minder goed wat ze lezen, en dat breekt ze op als ze volwassen zijn. Daarbij groeit de kloof tussen goede en slechte lezers. In dit project onderzoeken we hoe dit is op te lossen, met leesonderwijs dat leesbegrip én leesgedrag versterkt. En daarin nemen we problemen en kansen van online leesgedrag mee”, licht Esther toe.

Hard nodig

De naam van het project is Becoming literate in a digital age: Adapting reading education in The Netherlands (‘Geletterd worden in een digitaal tijdperk: Aanpassing van het leesonderwijs in Nederland’). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft het door Universiteit Utrecht geleide project een subsidie toegekend van in totaal 6 miljoen euro. Daarmee kunnen de onderzoekers 8 jaar lang aan de slag.

Het onderzoek is hard nodig volgens Esther: “Bijna 25 procent van de Nederlandse 15-jarigen lezen niet goed op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school of in de maatschappij.” Maar hoe gaat de projectgroep dit complexe probleem oppakken? “Een brede groep wetenschappelijke experts en belanghebbenden uit het werkveld en de maatschappij ontwikkelen samen een interdisciplinair model, mogelijkheden om onderwijsvormen en -materialen te ontwerpen en testen en interventies in het leesonderwijs. De vraag die we daarmee willen beantwoorden: welk – al dan niet digitaal – ondersteund leesonderwijs helpt docenten en leerlingen? Met daarbij speciale aandacht voor leerlingen met leesachterstanden. Vervolgens passen we de resultaten toe in scholen, methoden, lerarenopleidingen en in beleid.”

Kloof overbruggen

Het lectoraat Digitale Didactiek lectoraat draagt onder meer bij aan het ontwikkelen en testen van interventies ter bevordering van leesbegrip en een beter leesgedrag, en aan de ontwikkeling van analysemethodes om de effecten van de verschillende interventies die worden ontwikkeld te volgen. Esther: “Uiteraard gaan we ook samenwerken met de pabo en hun partnerscholen om de in het project ontwikkelde kennis en interventies in de praktijk te laten landen.”

De brede samenwerking zal de effectiviteit van het onderzoek goed doen, verwacht Esther: “Vanaf de start werken alle deelnemende organisaties samen vanuit gelijkwaardigheid. Daardoor kunnen we de kloof overbruggen tussen wetenschappelijke theorie, de daaruit voortvloeiende interventies en de toepassing in de praktijk.”