, door 

Opinie: 3 hobbels op het pad naar brede welvaart

In het licht van brede welvaart vraagt de kijk op kunst en cultuur om herijking. Dat stellen Avanslectoren Kaj Morel en Sebastian Olma en professor Gerard McCartney van de Universiteit van Glasgow in hun opinieartikel in BN DeStem.

Zij zien wel 3 hobbels: het gebrek aan een eenduidige definitie van wat brede welvaart is, voorkom dat deze term ‘gekaapt’ wordt, en het ontbreken van kunst en cultuur in het beleid rondom brede welvaart. Want juist kunst en cultuur kunnen bijdragen aan die welvaart. Zeker als je wilt dat al je inwoners een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Een ambitie die de provincie Noord-Brabant wil waarmaken. 

Lees het opinieartikel hier.