Het lectoraat onderzoekt samen met organisaties hoe de inzet van cocreatie, holistisch denken en actieleren, kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Innovatie begint met het vermogen om de dingen die in de wereld om je heen gebeuren te combineren tot iets nieuws, op een moment dat dit nog niet vanzelfsprekend is. Wij willen studenten en professionals handvatten bieden om innovatie deel uit te laten maken van hun opleiding en werk. Dat doen we samen met onderzoek, onderwijs en werkveld. Dat betekent dat we elkaars taal moeten begrijpen en samenwerken in multidisciplinaire projecten. Wij willen een bijdrage leveren aan de organisatorische kanten van innovatie, door het versterken en versnellen van verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. Dit leidt tot samenhang en multidisciplinaire samenwerking in praktische vraagstukken.

Betrokkenheid

We willen een voortrekkersrol vervullen in Nederland op het gebied van nieuwe vormen van werken en organiseren. Het beleid van veel bedrijven en instellingen in de twintigste eeuw was gericht op controle. Dat volstaat in de huidige tijd niet meer. Bedrijven hebben betrokkenheid nodig van medewerkers en externe stakeholders om optimaal te presteren. Wij onderzoeken hoe je dit als directie of bestuur effectief vorm kunt geven. Daarbij komen ook vragen op het gebied van persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van innovatievermogen aan bod.

Actieonderzoek: directe toepassing  

Wij betrekken met praktijkgericht onderzoek partijen in de regio bij vraagstukken die je als organisatie niet alleen kunt aanpakken. Vanwege de toenemende complexiteit van vraagstukken gaan we dat doen met actieonderzoek in multidisciplinaire teams. Deze teams bestaan uit onderzoekers van de diverse lectoraten van het Expertisecentrum Sustainable Business, uit praktijkvertegenwoordigers en studenten. Door het doen van actieonderzoek samen met belanghebbenden is nieuwe kennis direct toepasbaar in de praktijk. Onderzoek doen en leren in de praktijk worden zo met elkaar verweven.

Netwerkbijeenkomsten

Het lectoraat organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten. Het doorlopende thema is Nieuwe vormen van werken en organiseren. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de beroepsvereniging van HR-professionals NVP en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW. Netwerken en kennis delen zijn de belangrijkste doelstellingen van de bijeenkomsten.

Regio

Het lectoraat haakt aan bij ontwikkelingen en vraagstukken uit de regio. Slim samenwerken in netwerken staat centraal. Aantrekkelijk werkgeverschap, permanente ontwikkeling van medewerkers en het bevorderen van duurzame ontwikkeling van de regio staan hoog op de agenda van de Sociaal-Economische Raad Brabant. In overleg met overheid, onderwijs en bedrijfsleven bepalen we wat de hete hangijzers zijn en doen praktijkgericht onderzoek naar deze onderwerpen. En waar mogelijk maken we de vertaalslag naar de eigen Avansorganisatie. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar vraagstukgestuurd samenwerken met het hele systeem van belanghebbenden, over de grenzen van disciplines en opleidingen heen.