Het lectoraat draagt met onderzoek bij aan kennis en tools die ervoor moeten zorgen dat kapitaal een duurzamere richting op kan stromen. Speerpunten zijn: integrale verslaggeving, true pricing en alternatieve financieringsmodellen.

Expertisecentrum Sustainable Business, lectoraat Sustainable Finance and Accounting

Verandering

Het financieren van verandering is nodig. De groei van de wereldbevolking, de eindigheid van grondstoffen, de afnemende biodiversiteit en de groeiende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen dwingen ons om het anders te doen. De huidige inrichting van onze maatschappij en economie is niet houdbaar voor ons en zeker niet als we toekomstige generaties ook een goed leven willen bieden. We moeten dus investeren in een nieuw economisch systeem, waar efficiency, hernieuwbaarheid, hergebruik, sociale innovatie en rechtvaardige verdeling de sleutelbegrippen zijn.

Vertrouwen

Het gebrek aan vertrouwen in de financiële instellingen en hun eigen gevecht om weer gezond te worden, laat zien dat de financiële sector, vrijwillig of onder druk van de samenleving, moet veranderen. Een groot aantal instellingen heeft het heft al in eigen hand genomen en zich toegelegd op duurzaam en ethisch beleggen, beleggen in groene obligaties en microkrediet.  Daarnaast ontstaan nieuwe fondsen die via crowdfunding geld ophalen en worden andere financiële innovaties ontwikkeld die meer waarderen dan alleen het financiële rendement.
Deze ingrijpende veranderingen leiden tot een grotere vraag naar financiële professionals met een bredere kijk op economie en accountancy. Wij laten de aankomende generatie financiële experts van Avans Hogeschool kennismaken met deze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zo bereiden we hen voor op de nieuwe manier waarop (financiële) bedrijven hun activiteiten waarderen en financieren.

Vraagstukken

Met de kennis die we in huis hebben, willen we een toonaangevende rol spelen in het debat over de vernieuwing van het financieel-economisch systeem. We doen dat door ons onderzoek te richten op de volgende onderwerpen:

  • Toegang tot de kapitaalmarkt
    Het MKB heeft moeite om investeringen aan te trekken van institutionele beleggers. Zelfs als een MKB-bedrijf genoteerd is aan een effectenbeurs, zijn grote beleggers nauwelijks geïnteresseerd. Vraag is of deze ondernemingen, die nog weinig doen aan duurzaam ondernemen en nauwelijks verantwoording afleggen over hun people, planet, profit-prestaties, aantrekkelijker zouden worden als ze hun duurzame activiteiten en hun transparantie zouden verhogen.
  • Alternatieve financieringsvormen
    Alternatieve financieringsvormen kunnen een oplossing zijn voor het gebrek aan beschikbaar kapitaal voor het MKB. Denk aan kredietunies, leasing, microfinanciering, crowdfunding, duurzame obligaties en het financieren van een particuliere of gemeentelijke energiecoöperatie. Wij onderzoeken aan welke eisen deze constructies moeten voldoen om te zorgen dat zowel de financier als de gefinancierde er duurzaam profijt van hebben.
  • Externalities
    De exploitatie van de aarde leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, een tekort aan water en een overvloed aan fijnstof en broeikasgassen in de lucht. Economen noemen dit effecten van economische activiteit die niet toegeschreven kan worden aan één partij. De kosten worden afgewenteld op de samenleving. Dat noemen we externalities. Door prijskaartjes aan broeikasgassen, vervuiling en uitputting van de grond te hangen, ontstaat een nieuw waarderingssysteem. Dat stimuleert hergebruik en hernieuwbare grondstoffen. Het leidt tot een andere manier van boekhouden en rapporteren. Het Duitse bedrijf Puma geeft al een voorbeeld met een milieuwinst- en verliesrekening. Andere bedrijven experimenteren ermee. Wij onderzoeken de effecten van dit systeem.

Andere activiteiten

In het publieke debat over de toekomst van de markteconomie willen we een belangrijke rol spelen. Dat debat gaat over het rendement op vermogen en arbeid. Over de groeiende economische ongelijkheid en de maatschappelijke onvrede daarover. Wij willen Avansstudenten betrekken bij die maatschappelijke discussie door het organiseren van bijeenkomsten.
Onze activiteiten willen we over het studiejaar 2015/2016 vastleggen in een geïntegreerd jaarverslag met het College van Bestuur.

Samenwerking

Om nieuwe, duurzame bedrijfs- en financieringsmodellen van de grond te krijgen is Sustainable Finance and Accounting cruciaal. Daarom werken we intensief samen met de andere lectoraten binnen het Expertisecentrum Sustainable Business.