Het lectoraat ondersteunt de transities van internationaal opererende bedrijven en hun ecosystemen, de zogenaamde Global Value Chains, naar duurzame, herstellende en regeneratieve praktijken.

Expertisecentrum Sustainable Business, Lectoraat International Business

Veerkrachtige bedrijven

Internationaal opererende bedrijven en wereldwijde waardeketens (Global Value Chains) vormen de kern van het complexe netwerk waar goederen-, diensten-, kapitaal-, technologie-, kennis- en investeringsstromen met elkaar verbonden zijn. De snelle evolutie van onze wereld daagt bedrijven uit om opnieuw na te denken over hoe hun concurrentievoordeel op lange termijn kan worden ondersteund. Vertrouwen op oude paradigma's lijkt onvoldoende om te slagen in het nieuwe mondiale panorama.

Veerkrachtige bedrijven die in staat zijn om te navigeren in onzekere en moeilijke omstandigheden, blijken ook de bedrijven te zijn die verantwoordelijkheid nemen voor onze wereld en de maatschappelijke misstanden van onze tijd. De huidige wereldwijde crisis toont aan dat een drietal transities samenhangt met deze veerkrachtige bedrijven:

  • de transitie naar duurzaamheid (gericht op het beperken van schade: bijvoorbeeld koolstof-, energie-, watervoetafdrukreductie)
  • de transitie naar herstellende benaderingen (gericht op maatschappelijke en ecologische systemen om een gezonde staat te herstellen)
  • de transitie naar regeneratieve benaderingen (gericht op het in staat stellen van maatschappelijke en ecologische systemen om een gezonde staat te behouden en te ontwikkelen; bijvoorbeeld bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties)

Deze transities bieden een kans om bij te dragen aan meerdere belanghebbenden, aan de samenleving en aan onze planeet.

Missie en focus

De missie van het International Business-team is het ondersteunen van de transities van internationaal opererende bedrijven en hun ecosystemen, de zogenaamde Global Value Chains, naar duurzame, herstellende en regeneratieve praktijken. In een co-creatieproces dragen we bij aan het opbouwen van veerkrachtige bedrijven, het verbeteren van de samenleving en het regenereren van de hulpbronnen van de planeet.

Competentieontwikkeling

De onderzoeksagenda omarmt bovenstaande missie. Om de doelstellingen te realiseren, ondersteunt zij de ontwikkeling van essentiële competenties op drie belangrijke gebieden: bedrijfsconfiguratie, zakelijke dynamiek en bedrijfsorkestratie. Daarnaast bevordert de onderzoeksagenda het gebruik van essentiële activators (Key Enablers) zoals digitalisering en interculturele onderhandelingen.

Bedrijfsconfiguratie
Effectieve configuraties (bijv. structuren, organisatievormen, bedrijfsmodellen, processen, bevoorradingsmodaliteiten, enz.) zijn van cruciaal belang om om te gaan met de onderlinge afhankelijkheid en de lokaal-globale tweedelingen waar internationale bedrijven mee te maken hebben in hun bedrijfsvoering. De onderzoeksgroep stimuleert optimale werkmethoden (best practices) voor de transitie naar een duurzame, herstellende en regeneratieve aanpak.

Het onderzoek identificeert praktische richtlijnen om internationaal opererende bedrijven uit te rusten met de instrumenten die nodig zijn om een hoger niveau van veerkracht te bereiken en om duurzame transities te omarmen.

Zakelijke dynamiek
Internationaal opererende bedrijven zijn voortdurend in ontwikkeling en betreden en/of upgraden hun positie in de Global Value Chains om de voordelen uit te breiden die voortvloeien uit hun deelname aan het netwerk. Meerwaarde kan worden gerealiseerd door de overgang naar duurzame, herstellende en regeneratieve modellen.

De onderzoeksprojecten ondersteunen het proces van internationaal opererende bedrijven die nieuwe markten betreden, nieuwe markten creëren en/of hun positie in bestaande markten verbeteren. Vooral samenwerkingsverbanden en partnerschappen worden ingezet om zakelijke kansen te benutten die het genereren van winst samenbrengen met een positieve impact op mens en milieu.

Zakelijke orkestratie
Bedrijven in de internationale arena worden geconfronteerd met de omgang met meerdere belanghebbenden en moeten vaak hun activiteiten op grote schaal coördineren. Interactie met meerdere stakeholders in een drie- en viervoudige helixbenadering kan een bron van complexiteit zijn, maar ook van waardecreatie, vooruitgang voor economische ontwikkeling, maatschappelijk welzijn en bescherming van de hulpbronnen van de aarde.

De onderzoeksoutput biedt evaluatie-instrumenten en analyses die dienen als kompas voor het oriënteren van internationaal opererende bedrijven in hun vooruitgang wanneer de rol van meerdere belanghebbenden met elkaar verweven is.

Key enablers

Internationale activiteiten vinden plaats in een context die wordt gekenmerkt door een hoge mate van digitalisering en in landen met een specifieke culturele identiteit.

De onderzoeksagenda beschouwt digitalisering en interculturele onderhandelingen vanuit een economisch/zakelijk perspectief en in relatie tot de belangrijkste onderzoekslijnen. Door het verbinden van technologie en cultuurbesef kunnen organisaties hun bedrijfspraktijk verbeteren door digitale en interculturele ad hoc-instrumenten toe te passen in hun internationale activiteiten.

Aanpak

Het team stelt de behoeften van het bedrijfsleven centraal en ontwikkelt toegepaste onderzoeksinitiatieven in co-creatie met bedrijven. Door het toepassen van multilevel en multidisciplinaire technieken draagt onze aanpak bij aan het zien van het grote geheel, terwijl we kleine punten verbinden.

We werken samen met een wereldwijd netwerk van nationale en internationale experts en kennisinstituten over de hele wereld om de toepassing van state of the art inzichten in onze projecten te waarborgen.
Onze experts organiseren workshops en evenementen om inzichten te delen, bij te dragen aan het publieke debat en een heroverweging van zakelijke principes te stimuleren. Bovendien publiceren we onze bevindingen in professionele en academische tijdschriften.

Contact

Wilt u de mogelijkheden met ons bespreken en gezamenlijk oplossingen voor uw International Business verkennen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.