Kennisontwikkeling over het continu verbeteren van processen in bestaande en toekomstige contexten. Dat staat centraal in het lectoraat Improving Business.

Expertisecentrum Sustainable Business, lectoraat Impriving Business

Centraal daarbij staan verbeterprogramma’s als Lean Management, Total Productive Manufacturing en Six Sigma in zorg, industrie en dienstverlening en hun toepassing in de 21e eeuw. 

Visie

Tot de jaren 60 van de vorige eeuw waren prestaties alleen gericht op het leveren van zoveel mogelijk volume tegen zo laag mogelijke kosten. Vooral in de industrie. Vanaf de jaren 70 kwam daar het belang bij goede kwaliteit te leveren en eind vorige eeuw werden processen steeds flexibeler, zowel wat betreft productmix als volumes. Tegenwoordig krijgen processen een steeds duurzamer karakter. Daarbij kunnen organisaties zich niet beperken tot het vasthouden aan de huidige situatie. Door trends als globalisering, digitalisering, vergrijzing en toenemende regelgeving, moeten organisaties zichzelf proactief verbeteren. Dus niet meer afwachten op wat gaat komen, maar een heldere visie hebben op de toekomst en in kleine stapjes werken aan een betere wereld. 

Missie

We helpen organisaties om succesvol te zijn, door best practices op het gebied van continu verbeteren en nieuwe toepassingen te onderzoeken die passen bij de 21 eeuw. De verkregen kennis delen we. Met deze kennis brengen we ons onderwijs naar een hoger plan. Daardoor hebben studenten na hun afstuderen meerwaarde voor de organisatie waar ze gaan werken. Tenslotte willen we het plezier en de kick die continu verbeteren geeft, overdragen.

Onderzoek

We onderzoeken de beste manieren om daadwerkelijk te verbeteren. De volgende onderwerpen komen bijvoorbeeld aan bod:

  • de tools die je het best in kunt zetten om te verbeteren en hoe effectief die zijn
  • verbeterprogramma’s zoals TPM, Lean Management en Six Sigma en het gebruik ervan in een 21e-eeuwse Nederlandse context
  • het realiseren van een cultuur waarin continu verbeteren centraal staat
  • zorgen dat verbeteringen blijvend worden doorgevoerd

Samenwerking

We werken samen met onder andere diverse academies, andere lectoraten, andere hogescholen, Nederland Verbetert, grote en kleine organisaties in vooral Zuid-Nederland en adviesbureaus.