Lectorale rede

Bedrijven kunnen processen verduurzamen door een integrale vraaggestuurde benadering. En door inzicht in veranderde omgevingsvragen en –ontwikkelingen.

Lector Ton van Kollenburg gebruikte tijdens zijn lectorale rede het fictieve bedrijf Pete’s Sweets om uit te leggen wanneer processen duurzaam zijn en met welke veranderingen bedrijven rekening moeten houden. Met zijn rede legt hij het verband tussen duurzame resultaten, waardevolle processen en continu verbeteren.