Centraal in het onderzoek van het lectoraat Impactvolle Waardeketens staan verbeterprogramma’s en hun toepassing in de zorg, industrie en dienstverlening van de 21e eeuw. Zo draagt het lectoraat bij aan een transitie naar productieve, waardegedreven organisaties. Onderwerpen in dit lectoraat zijn bijvoorbeeld Lean Management, Six Sigma, Design Thinking, Total Productive Manufacturing en effectief gebruik van digitale middelen in organisaties en circulaire supply chains.

Expertisecentrum Sustainable Business, lectoraat Impriving Business

Tot de jaren 60 van de vorige eeuw waren prestaties alleen gericht op het leveren van zoveel mogelijk volume tegen zo laag mogelijke kosten. Vooral in de industrie. Vanaf de jaren 70 kwam daar het belang bij om goede kwaliteit te leveren en eind vorige eeuw werden processen steeds flexibeler, zowel wat betreft productmix als volumes.

Proactief verbeteren

Tegenwoordig krijgen processen een steeds duurzamer karakter. Daarbij kunnen organisaties zich niet beperken tot het vasthouden aan de huidige situatie. Door trends als globalisering, digitalisering, vergrijzing en toenemende regelgeving, moeten organisaties zichzelf proactief verbeteren. Dus niet meer afwachten op wat gaat komen, maar een heldere visie hebben op de toekomst en in kleine stapjes werken aan een betere wereld.

Lees meer over dit Centre of Expertise op Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap.