Marieke Versteijlen

Marieke Versteijlen

Marieke Versteijlen is kenniskringlid bij het lectoraat Sustainable Finance and Accounting.

Opleiding

Marieke heeft een brede belangstelling. Dat is al te zien aan het studiepad dat ze koos. Ze begon met een opleiding Nederlands, vervolgens Elektrotechniek aan de hts en ze eindigde aan de Radboud Universiteit bij Taal, Spraak en Informatica.

Loopbaan

Marieke werkte een aantal jaar als computerprogrammeur, onder andere bij een expertisecentrum voor automatische spraak. Daarna is zij als docent Informatica aan de slag gegaan. Eerst bij de Haagse Hogeschool en vervolgens bij Avans Hogeschool. Ook in haar werk zoekt zij de verbreding, door taken als afstudeercoördinator, projectleider duurzaamheid en onderzoeker.

Onderzoek

In 2015 heeft Marieke voor Surfsara een verkennend onderzoek uitgevoerd naar duurzaamheidsaspecten van digitalisering bij de inrichting en organisatie van het onderwijs. Door haar promotieonderzoek wil zij inzicht geven in de impact van locatie-onafhankelijk online onderwijs voor de in- en externe belanghebbenden van het hbo-onderwijs.