Nieuws

Studenten zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het onderwijs bij Avans Hogeschool. De inclusiviteit, de sfeer van de opleiding en de deskundigheid van de docenten blijven sterke troeven. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 (NSE). Avans scoort op vrijwel alle thema’s beter dan vergelijkbare hogescholen.

Resultaten NSE Avans Hogeschool

Onder hbo-studenten loopt de tevredenheid iets terug in vergelijking met vorig jaar. Ook bij Avans zien we die lichte daling, maar blijft de algemene waardering bovengemiddeld.

Sterke punten

Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid over de opleiding sterk samenhangt met 3 thema’s: inhoud en opzet van het onderwijs, betrokkenheid en docenten. Op deze 3 thema’s doet Avans het prima volgens de studenten. Het onderwijs sluit goed aan bij actuele ontwikkelingen en ook het niveau en de uitdagingen van de opleiding worden goed beoordeeld. Studenten zijn ook te spreken over de deskundigheid van de docenten en hun kennis van de beroepspraktijk. Zij ervaren een open sfeer om vragen te stellen.

Inclusiviteit scoort van alle onderdelen bij Avans het hoogst. Studenten zijn dan ook erg tevreden over de sfeer in het algemeen. Ze voelen zich veilig en thuis bij Avans.

Mooie resultaten

Jacomine Ravensbergen, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans, is trots op de resultaten: “Het is mooi dat studenten opnieuw de inhoud en organisatie van het onderwijs bij Avans zo waarderen en ook de relevantie voor de beroepspraktijk ervaren. Erg fijn om te lezen dat inclusiviteit zo hoog scoort en dat de studenten zich veilig en thuis voelen bij ons. Het is een wisselwerking; met elkaar creëren we een veilige en vertrouwde omgeving, waarin studenten en docenten zich prettig voelen. Het zijn belangrijke voorwaarden om te blijven leren en ontwikkelen, ook voor het onderwijs van morgen.”

Ontwikkelkansen

Net als vorig jaar scoort Avans het laagst op toetsing en beoordeling. Dit thema blijft een aandachtspunt voor ons onderwijs. De toetsing sluit niet altijd aan bij de verwachtingen van de studenten. Ook de duidelijkheid van de beoordelingscriteria en de bruikbaarheid van de feedback blijven achter.

Het enige aspect waarop Avans onder het landelijk gemiddelde komt is de mate waarin onze studenten buiten hun studieactiviteiten bezig zijn met de lesstof en deze in het dagelijks leven toepassen. Daardoor missen ze de kans om hun kennis te verdiepen en te verbreden, los van de studiecontext.

Hoogste scores bij Avans

De tweejarige Associate degree-opleidingen halen bij Avans vaak een hoge algemene tevredenheid. Toppers onder de Ad’s zijn Communicatie in Den Bosch en Engineering in Roosendaal.

Bij de deeltijdopleidingen krijgt Technische Bedrijfskunde in Tilburg opnieuw de hoogste waardering. Cabaret en Elektrotechniek, beide in Den Bosch, scoren het hoogst bij de voltijdopleidingen.

Over de NSE

De NSE wordt jaarlijks afgenomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Avans stelde dit jaar extra vragen over de thema’s internationale aspecten, internationale studenten en kunstonderwijs. De NSE is een belangrijke basis voor de ranglijsten van Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies, die in oktober verschijnen.

Resultaten inzien

Alle informatie is verwerkt in het NSE dashboard. Daar kun je nu alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar vergelijken. Dit overzicht toont de resultaten van heel Avans tegenover het hbo-gemiddelde.