Nieuws

Drie Avansstudenten hebben zich in opdracht van FoodUp! Brabant in hun minor gebogen over de boer in 2030 en nieuwe verdienmodellen. De studenten zien kansen voor een ultrakorte melkketen: op de boerderij gebotteld en als retourzending met de online boodschappendienst naar het distributiecentrum.

Boeren gaan over tien jaar meer onderscheidende producten produceren, denken de drie Avansstudenten. Ten eerste omdat consumenten dit willen. De Brabantse consument zou volgens hen bereid zijn om meer geld uit te geven aan duurzame producten uit eigen streek. Ten tweede bieden onderscheidende producten boeren kans om meer te verdienen. Want het zal de machtsverhoudingen in de keten doen veranderen. De keten wordt korter en boeren worden autonomer, aldus Thijs Schreuders, Sanne Roovers en Rutger Rouppe van der Voort.

Melkveehouderij

De drie studenten Commerciële Economie, Bedrijfskunde en Ondernemerschap & Retailmanagement, verdiepten zich in de opdracht van FoodUp! Brabant voor hun vrijekeuzevak (minor). Ze werkten hun verhaal uit voor de melkveehouderij. Twee ontwikkelingen zijn cruciaal voor de toekomst: technologische innovatie en nieuwe logistieke mogelijkheden.

Verwerken op eigen bedrijf

De technologische innovatie zit vooral in de groei van mogelijkheden om de melk op eigen bedrijf veilig te verwerken. Daarmee wordt de gang naar de melkfabriek overgeslagen, die ook voor anonimisering van het product zorgt.

Meeliften met bezorgdiensten

De groei van de online aankopen en slim datagebruik biedt ook nieuwe mogelijkheden voor distributie, aldus het drietal. Wat als de bezorgers van online bestelde boodschappen ook producten mee terugnemen? Dat een boer zijn eigen boodschappen online bestelt, en de bezorgdienst terugkeert naar het distributiecentrum met producten van de boer? Door deze dienst en uitbreiding van het assortiment kunnen de supermarkten zich op hun beurt ook onderscheiden.

Lokale samenwerking

De Avansstudenten zien tot slot kansen voor lokale samenwerking. Bijvoorbeeld doordat enkele boeren in een streek samen hun melk op de markt gaan brengen, bijvoorbeeld als ‘West-Brabantse melk’. Dat hoeft niet direct alle melk te zien, het kan ook deels naar de grote coöperatie blijven gaan. Naast melk kan het natuurlijk ook met melkproducten, zoals yoghurt, boter en kaas.

Voordelen

De boer krijgt zo meer geld, vrijheid en erkenning, aldus de studenten. De supermarkt krijgt een unieker aanbod. En de klant een prachtig product uit de eigen regio met een grotere gevoelswaarde.

Bron: FoodUp Brabant