Opwekking en belasting in elektriciteitsvoorziening

Windmolens, brandstofcellen en elektromotoren: een greep uit de wereld van energieopwekking. De cursus Opwekking en belasting in elektriciteitsvoorziening geeft je inzicht in alle facetten daarvan.

Voor een elektrotechnicus is kennis van stroom en spanning essentieel. In deze cursus ga je dieper in op het berekenen van spanningsstromen, inductiviteiten en capaciteiten. Met de analysemethoden die je leert, kun je berekenen en aanpassen wat de gevolgen van deze componenten zijn voor faseverschuivingen en blind en werkelijk vermogen.

Maatschappelijk draagvlak

Je leert over het kostenplaatje van de opwekking, CO²-uitstoot en het maatschappelijk draagvlak, maar ook over het vervoer van energie. Zowel elektriciteitsnetten voor hoog-, midden- en laagspanning als de netstructuren en de bedrijfszekerheid van het net worden onder de loep genomen.

Storingen voorkomen

Na deze cursus kun je het gedrag van een elektrisch netwerk vooraf bepalen. Met de verkregen kennis krijg je meer inzicht in ontwerptechnische vraagstukken en ben je in staat om complexe storingen te voorkomen, op te sporen en te verhelpen.

Belangrijke onderdelen

  • Elektriciteitsleer
  • Elektriciteitsopwekking
  • Elektriciteitsnet

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 14 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen

Dinsdag van 14:40 – 16:25 uur (digitaal)
Dinsdag van 18:00 – 21:15 uur (Breda)

Leslocatie Breda, LA-gebouw, Lovensdijkstraat 61-63
Studiebelasting 8 - 16 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten
Toetsing Groeidocument met afsluitend assessment
Afronding Na succesvolle afronding, ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 3.630 inclusief toetsingskosten
Kosten studiemateriaal € 90 (niet-verplichte literatuur)
Start

Week van 26 augustus 2024*

Aanmelden tot 30 juni 2024*

*Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Associate degree en de deeltijdbacheloropleiding Elektrotechniek en Engineering. Je volgt de cursus samen met studenten van de twee- en vierjarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.