Energietransitie in de praktijk

In deze cursus leer je de basisvaardigheden die een energie-technisch ingenieur nodig heeft. Je gaat in op hoe je duurzame energie produceert, hoe je rendementen verhoogt en schadelijke stoffen vermindert.

Energieconsumptie en -productie

De mondiale energieconsumptie en -productie is een van de belangrijkste issues die we in deze eeuw moeten oplossen. In deze cursus leer je daar een antwoord op te geven. Bijvoorbeeld door na te gaan op welke manier je voor iedereen duurzaam energie kunt produceren, hoe je rendementen verhoogt en de energietransitie efficiënt vormgeeft.

Ingenieur van de toekomst

De cursus is bedoeld om jou als ingenieur van de toekomst te leren om verstandige afwegingen te maken rondom energievoorziening. De nadruk ligt op het krijgen van voldoende begrip en kwantitatieve vaardigheden om bij te dragen aan het realiseren van de energietransitie, voornamelijk in Nederland.

Competenties

Je gaat aan de slag met verduurzaming van elektriciteits- en warmte-opwekking, besparing en -opslag of met de 'groene moleculen', al dan niet gekoppeld aan mobiliteit. De theoretische kennis pas je toe in de praktijk. En je maakt een portfolio waarin je werkt aan competenties van energieverduurzaming.

Belangrijke onderdelen

  • Duurzame elektriciteit
  • Duurzame warmte
  • Moleculen en mobiliteit

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 14 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen Maandag 14.40 - 16.25 uur (online)
Maandag 18.00 - 21.15 uur (Breda)
Leslocatie Breda, Lovensdijkstraat 61-63
Studiebelasting 16 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
De toetsopdracht voer je uit in de praktijk.
Toetsing Portfolio en assessment
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus €3.630, inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen €200
Start Week van 27 januari 2025*
Aanmelden tot 17 december 2024*

* Onder voorbehoud 

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Voorkennis van wis- en natuurkunde is een pre. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit. 

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Associate degree deeltijdopleiding Engineering. Je volgt deze samen met studenten van de tweejarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.