Ontwikkel je talent

De wens tot ontwikkelen van talenten geldt ook voor onszelf. Daarom hebben wij een open blik. Oog voor andere zienswijzen. En blijven we altijd kijken waar het nog beter kan. We volgen actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Blijven gefocust op professionaliseren. En versterken onze banden met onze regio.

Professionaliseren

In onze functionerings- en beoordelingscyclus schrijf je zelf je Persoonlijk Ontwikkel Plan. Om te professionaliseren bieden we trainingen, cursussen en workshops, waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. Of we maken voor jou een pakket op maat.

We baseren ons aanbod op actuele thema’s, de speerpunten in het Meerjarenbeleidsplan van Avans en de businessplannen van onze academies en afdelingen. En op de vraag vanuit onze medewerkers. Ons intern opleidingscentrum Professionaliseren@avans werkt samen met de deskundigen van ons Leer- en Innovatie Centrum, waar alles draait om onderwijsontwikkeling en onderwijskundige expertise. Voor je persoonlijke ontwikkeling biedt het Stiltegebied workshops en cursussen.