Ontwikkel je talent

De wens tot ontwikkelen van talenten geldt ook voor onszelf. Daarom hebben wij een open blik. Oog voor andere zienswijzen. En blijven we altijd kijken waar het nog beter kan. We volgen actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Blijven gefocust op professionaliseren. En versterken onze banden met onze regio.

Professionaliseren

In onze functionerings- en beoordelingscyclus schrijf je zelf je Persoonlijk Ontwikkel Plan. Om te professionaliseren bieden we trainingen, cursussen en workshops, waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. Of we maken voor jou een pakket op maat. 

We baseren ons aanbod op actuele thema’s, de speerpunten in het Meerjarenbeleidsplan van Avans en de businessplannen van onze academies en afdelingen. En op de vraag vanuit onze medewerkers. Bij ons ontwikkelcentrum Ontwikkelen@avans kun je terecht voor trainingen, coaching, loopbaanadvies, organisatieadvies en ondersteuning bij teamontwikkeling en mobiliteitstrajecten. Ontwikkelen@avans werkt nauw samen met externe en interne deskundigen. Bijvoorbeeld met ons Leer- en Innovatie Centrum, waar alles draait om onderwijsontwikkeling en onderwijskundige expertise.  

​Lees ook de verhalen van Emmy Bluemink, René van der Burgt en Imke van Gaal over talentontwikkeling. 
Emmy is adjunct-directeur van de Academie voor Communicatie & User Experience. Zij vertelt over de stappen die zij gezet heeft binnen Avans. René is docent bij de opleiding Business Innovation. Hij gaat in op de mogelijkheid tot ontwikkeling binnen Avans en wat hij daarmee gedaan heeft. Imke is programmamanager van Avans Duurzaam. Zij neemt je mee in haar loopbaan bij Avans.