Dare to Avans: Arna maakt het waar

Een even mooie als pittige uitdaging, die veel vraagt van onze collega’s. Dat is de Ambitie 2025. In de serie Dare to Avans geven we een podium aan medewerkers die onze ambitie waarmaken op hun eigen unieke manier. Gepassioneerde professionals die ambitie combineren met persoonlijke aandacht en wendbaarheid. Die lef hebben, kansen pakken en experimenteren. Wie zijn zij? Wat drijft hen? In aflevering 2 Arna Arnautovic, directeur bij het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO). “Ik hoop dat er steeds meer bedrijven ontstaan die kiezen voor impact maken, en niet alleen voor zo veel mogelijk winst.”

Directeur BWNO Arna Arnautovic

Midden in de puberteit verhuizen naar een compleet ander land: het overkwam Arna een kleine 30 jaar geleden, toen ze Sarajevo verruilde voor Gouda. Maar al snel zag ze mogelijkheden. “Voor mij werd Nederland al snel het land waar ik de kans kreeg om te doen wat ik wil. Daardoor sta ik waar ik nu sta.”

Thuis in Nederland en bij Avans

“De combinatie van kennis, ondernemerschap en innovatie vond ik altijd al heel interessant”, vertelt Arna. Heel gek was het dus niet dat ze in 2019 haar functie als innovatiemanager bij Syntens verruilde voor de rol van teamleider en MT-lid bij het Avans Ondernemerscentrum (AOC). Haar opdracht: ondernemerschap onder studenten binnen Avans een stap verder brengen. Arna: “Het AOC begon ooit als verzamelpunt voor vragen van bedrijven uit de regio. Inmiddels is het uitgegroeid tot een netwerkorganisatie binnen Avans, met aandachtsgebieden op het gebied van onderwijsinnovatie, extra-curriculaire activiteiten, studentenondernemerschap en co-creatie.”

Ze voelt zich allang thuis in Nederland en sinds dag 1 ook bij Avans. “Avansmedewerkers hebben plezier in hun werk, zijn ontzettend betrokken en trots. Dat zag ik al bij het AOC. Hier krijg je de kans om je te ontwikkelen en om met geweldige mensen samen te werken. En dan ook nog in een omgeving met enthousiaste jonge mensen. Zo veel positiviteit, dat is echt heel gaaf en bijzonder.”  

De wereld verandert

In 2022 werd Arna kwartiermaker van het nieuwe CoE Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. Dit CoE doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe manieren van ondernemen om de transitie naar brede welvaart te versnellen. Oftewel: de transitie naar een samenleving waarin we welvaart niet meer alleen definiëren als economische groei, maar verbreden met ecologische en sociale waarden. Inmiddels is ze er directeur. “De belangrijkste taak van Avans is natuurlijk om studenten verder te helpen in hun loopbaan. Dat doen we goed en daar zijn we terecht trots op. Maar onze ambitie is om studenten op te leiden tot wendbare en veerkrachtige professionals, die écht het verschil maken in de wereld. Daarom is het belangrijk dat de maatschappelijke vraagstukken van nu intrinsiek onderdeel zijn van ons onderwijs. En de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.”

“Die vraagstukken zijn inmiddels zo complex. Om bij te dragen aan de oplossingen, is samenwerking noodzakelijk. Met onze praktijkpartners, maar ook binnen Avans”, vervolgt ze. “Dat betekent dat je samen moet nadenken over oplossingen, wat alleen lukt als je beseft dat je elkaar nodig hebt. Dat geldt niet alleen voor CoE’s; bij academies bijvoorbeeld is ook het besef nodig dat praktijkgericht onderzoek het onderwijs kan verrijken met alle aanwezige kennis binnen de lectoraten en het werkveld. Dan ben je veel meer dan de onderwijsinstelling die haar studenten net voor de zomervakantie uitzwaait.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Die studenten stippelen steeds vaker hun eigen pad uit, ziet ook Arna. Zo groeit ook het aantal ondernemende studenten. “Het is aan ons om ook die ondernemende studenten te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Geld verdienen is hartstikke goed. Maar wat ga je nog meer doen? Wat betekent dat voor de regio, voor de burgers in die regio, voor je klanten en voor de natuur?” Het CoE is er niet om met het vingertje te wijzen, benadrukt ze. “We zijn er om ondernemers te helpen een rol te spelen in de transitie naar een nieuwe economie en brede welvaart. Die hulp is nodig, want het is een heel ingewikkeld vraagstuk.”

Hoe kan het CoE BWNO ondernemers dan precies helpen? “Wij hebben de tools, inzichten, projecten en contacten die nodig zijn om anders te ondernemen, met meer impact. Samen met studenten, docenten en bedrijven doen we onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld vanuit financieel oogpunt of marketingperspectief. Zo kan het zijn dat we inzichten uit de kunst gebruiken om ondernemers anders te laten nadenken. We kijken naar de kansen van wet- en regelgeving. Naar andere manieren om economisch beleid te maken in de regio. En naar allerlei actuele vraagstukken, van het woningtekort tot de stikstofproblematiek. Dat heeft allemaal impact op ondernemers.”

Economie & natuur

Anders nadenken, wat bedoelt ze daar eigenlijk mee? “Ik hoop dat er steeds meer bedrijven ontstaan die kiezen voor impact maken en niet alleen voor zo veel mogelijk winst. Niet dat winst maken erg is. We moeten allemaal eten en willen allemaal leuke dingen doen. Maar ik geloof in ‘en-en’. Aan de ene kant heb je nu mensen die vinden dat de economie belangrijk is, aan de andere kant degenen die zich inzetten voor de natuur. Die mensen staan tegenover elkaar en dat vind ik heel gek. Mijn toekomstdroom is dat die 2 kampen bij elkaar komen.” 

De transitie naar brede welvaart is een zaak van de lange adem. Uitdragen waar het CoE voor staat, dat is voor Arna stap 1. “Voor die transitie is heel veel nodig, maar bij ons ligt de focus echt op het aandeel van ondernemerschap daarin. Mijn doelstelling voor het komende jaar is om die propositie in de regio stevig neer te zetten. Zodat we dáárop worden bevraagd en gevonden.” Binnen Avans is haar inzet op korte termijn de ontwikkeling van interdisciplinaire modules, waarin studenten en docenten van verschillende opleidingen samen met het CoE nadenken over de transitie. “Ik daag hen uit om samen na te denken over de rol van ondernemerschap in onze samenleving: hoe kan het anders?”

Collectief

Arna is optimistisch over de toekomst, als we de handen maar ineenslaan. Ze gelooft heilig in de kracht van het collectief. “Ik gun het iedereen om wat meer afhankelijk te zijn van een ander. Durf kwetsbaar te zijn, durf te zeggen dat je het niet weet. Vraag om hulp. Praat met elkaar. Dan ga je elkaar leren kennen, begrijpen en helpen. Dat maakt je een beter mens.”