Hoe pas je formatief handelen toe in de onderwijspraktijk?

Formatief handelen is een didactisch proces om studenten feedback te kunnen geven op producten die zij tijdens het leerproces delen met de docent, zoals een opdracht. Deze feedback helpt hun om leerprocessen te observeren, verbeteren en versnellen. Om feedback zinvol te laten zijn is kwaliteitsbesef bij studenten nodig; het is belangrijk dat zij begrijpen welke criteria gebruikt worden om te bepalen wat een goed product is en wanneer een product voldoet aan normen die op dat moment in het leerproces gelden.

Lees het blog van Michael Meijers over hoe hij in zijn vak dynamica meer aandacht besteed aan formatief handelen in de les. Michael is hogeschooldocent bij de opleiding Mechatronica en onderzoeker in het lectoraat Brein en Leren naar de toepassing van formatief handelen. Met de combinatie van onderzoek en onderwijs wil hij zijn eigen onderwijs verbeteren en een voorbeeld zijn voor collega’s.