Assala Driouichi: Rolmodel en genomineerd voor de ECHO-Award

Assala Driouichi, haar naam hoor je vaker vallen binnen Avans Hogeschool. Niet omdat ze Chemie studeert of door haar werk bij de Algemene Medezeggenschapsraad (AMR) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Maar vooral door haar tomeloze inzet voor meer diversiteit en inclusie. Deze inzet heeft haar nu de nominatie voor de ECHO Award opgeleverd. Een stimuleringsprijs voor studenten met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs.

Zelf is ze wat terughoudend als haar gevraagd wordt wat ze van haar nominatie vindt. Assala: “Natuurlijk is het ongelooflijk vet, maar in eerste instantie is het broodnodig dat er aandacht besteed wordt aan diversiteit en inclusie. Avans is een behoorlijk witte school. Dat zag ik ook als een drempel om bij Avans te gaan studeren. Er zijn niet veel mensen die op mij lijken. En discriminatie is overal. Hoe klein ook en soms onbedoeld.”

Een beweging op gang brengen

Vanuit haar frustratie over het ontbreken van aandacht voor diversiteit en inclusie wil ze een beweging op gang brengen die met name studenten met een niet-westerse migratieachtergrond bij Avans meer thuis moet laten voelen. The Movement, zoals ze het zelf verwoord. En die beweging heeft ze op gang geholpen. Want niet alleen organiseert ze evenementen en activiteiten als Keti Koti, Iftar, een bezoek aan de hiphop expo in het Wereldmuseum in Rotterdam en een bijeenkomst in het kader van Black History Month, ook brengt ze het gesprek op gang over diversiteit en inclusie en activeert ze mensen om hierover na te denken.

“Ik merk dat er nog steeds veel onwetendheid is over verschillende culturen en er nog veel vragen leven over bijvoorbeeld de maand Ramadan”, vertelt Assala. “Vanuit school wordt hier weinig aandacht aan besteed. Zo gaan moslimstudenten op hun eigen feestdag naar school om tentamens te maken terwijl we met kerst wel allemaal vrij zijn. Maar dat is niet onze feestdag. Daaraan merk je dat er nog weinig oog is voor diversiteit en inclusie.”

“Iedereen kijkt met een bepaalde bril naar de samenleving. En niet iedereen maakt racisme of een bepaalde gradatie daarvan mee waardoor er verschillende perspectieven ontstaan. Daardoor kun je elkaar soms ook niet goed begrijpen. Maar als er gesprekken over komen kun je daar wel over nadenken, en dat wil ik faciliteren om zo de kloof van onbegrip te verkleinen. Dus ruimte creëren voor gesprekken om elkaar te zien en te horen. Een vertrouwde sfeer waar iedereen zich gezien voelt.”

Een kritische noot

Niet alleen op school komt de Chemie-student op voor de belangen van studenten die deel uitmaken van minderheidsgroepen. Ook binnen haar werk als bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond maakt ze zich hard voor het behartigen van studentenbelangen, met het thema diversiteit en inclusie in haar portefeuille. Zo is ze op landelijk niveau een lobby gestart voor stilteruimtes op scholen en blijft ze het gesprek over inclusie stimuleren.

Dat ze veel in haar mars heeft, is wel duidelijk. Maar op de vraag of ze vindt dat Avans het nu goed doet op het gebied van diversiteit en inclusie laat ze een kritische noot horen. Assala: “Ik zou Avans nu geen 10+ geven. Als ik door de school loop, zit ik soms letterlijk te tellen hoeveel mensen van kleur ik tegenkom. En dat zijn er nog zo weinig. Ook de aandacht voor mensen in kleur op online kanalen, zoals de website, laat nog te wensen over. Natuurlijk is er wel wat verbeterd, zoals de aanstelling van een D&I-Officer, gestructureerde overleggen over dit soort thema’s en een zwarte vrouw in het College van Bestuur. Maar het kan veel beter.”

Diversiteit en inclusie als prioriteit

Assala benadrukt dat we het onderwerp echt als prioriteit moeten zien. “Diversiteit en inclusie is natuurlijk niet het einddoel, maar een levenslang proces waarin je constant kijkt naar verbetering. We moeten de sociale dimensie verder brengen. Dus kennis van verschillende culturen opdoen en respect hebben voor verschillen en culturele verscheidenheid. Waar kun je dat beter starten dan in het onderwijs.“

Uitreiking van de ECHO Award

Nu is het wachten op 7 december, wanneer minister Robbert Dijkgraaf de award uitreikt aan de winnaars in 4 verschillende categorieën. Assala is voorgedragen in de categorie ‘HBO’ en maakt met het winnen van de prijs kans op een summer scholarship in UCLA; de Universiteit van Californië - Los Angeles.

De ECHO Award wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van de ECHO Foundation: Loyens & Loeff, Boston Consulting Group, Nederlandse Spoorwegen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.