Elektrotechniek duaal bij Avans succesvol heropgestart met nieuwe focus

Avans Hogeschool heeft dit studiejaar de duale variant van de opleiding Elektrotechniek heropend. De opleiding was al eerder te volgen bij Avans, maar na een aantal jaar afwezigheid is het in een nieuw jasje gestoken. Waarom? Het werkveld schreeuwt om goed opgeleid technisch personeel dat kan bijdragen aan de energietransitie. Aan het onderwijs de taak om deze mensen te leveren.

Elektrotechniek duaal interview

De eerste duale opleiding Elektrotechniek van Avans startte in 1995. Destijds een unicum, vertelt Derk Pruisken, projectleider en docent bij de opleiding. “Avans is echt grondlegger van de duale opleidingen. In 1995 waren we de eerste met dit nieuwe concept.” Destijds richtte de opleiding zich met name op Industriële Automatisering, maar 2023 vraagt om een andere focus: de energietransitie. Voor de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen, naar volledig groene energie is personeel nodig. Maar dat is er niet genoeg.

Grote vraag naar technisch personeel

De vraag vanuit het werkveld is zo groot, dat bedrijven zelf naar Avans zijn toegestapt met de vraag of Elektrotechniek duaal weer opgestart kon worden. “In de techniek kun je iemand niet in een half jaar opleiden”, zegt Derk. “Bedrijven weten dat iemand echt een studietraject moet doorlopen om goed inzetbaar te zijn. Daarom hebben ze ons benaderd.”

In totaal waren hier 5 bedrijven bij betrokken: RWE, Croonwolter&dros, Enexis, Hoppenbrouwers Techniek en Spie. “Zij staan ook garant voor de opleiding. Mochten wij te weinig aanmeldingen op jaarbasis hebben, dan gaan zij ons financieel compenseren. Zo kunnen wij elk jaar doorgaan met de opleiding. Iedereen is het erover eens dat dit geen eenmalig succes mag worden. Dit is voor de lange termijn. We hebben samen met de bedrijven het curriculum uitgewerkt en een handleiding gemaakt voor een duurzaam onderwijstraject”, aldus Derk.

Bijdragen aan energietransitie

De inhoud van de opleiding is gericht op de energietransitie. Volgens Derk is dit vraagstuk een stuk breder dan veel mensen denken, waardoor de studenten veel kanten op kunnen. “Ik ben voor de opleiding bijvoorbeeld nu in gesprek met een bedrijf dat actief is in de scheepvaart. Ook voor schepen worden steeds meer eisen gesteld voor de uitstoot. Daarom gaan die over naar hybride systemen met elektrotechnische aandrijvingen. Ook dit past in het plaatje van de energietransitie. Daarnaast behandelen we de bekendere vraagstukken als het volle stroomnet en het goed opslaan van elektriciteit. Er zitten enorme veranderingen aan te komen en dat maakt deze opleiding juíst zo interessant.”

Gepersonaliseerd en flexibel onderwijstraject

Bij een duale opleiding combineer je onderwijs op school met werken in de praktijk. Bij deze opleiding volg je 2 dagen per week les bij Avans en werk je 3 dagen bij een bedrijf. Zowel vwo’ers en havisten, als mbo’ers kunnen de opleiding volgen. “Studeren aan het hbo is voor velen een grote stap”, vertelt Derk. “Daarom is ons curriculum zo ingericht dat de overgang voor de studenten soepel verloopt. Zo bouwen we eerst voort op de kennis die de studenten van wiskunde en natuurkunde hebben. En krijgen ze les in netwerktheorie. Daarna gaan ze zich verder specialiseren en focussen op de energietransitie.”

Uiteindelijk krijgt elke student een gepersonaliseerd traject, want elk bedrijf is immers anders. Derk geeft aan dat de bedrijven de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan het onderwijstraject van de student. “Met 3 dagen per week hebben zij zo’n 60% invloed. Elk studiejaar maakt het bedrijf samen met de studieloopbaanbegeleider van Avans een plan voor de student. Hierdoor is het onderwijstraject erg flexibel.”

Maatschappelijke rol

Met deze opleiding hoopt Avans bij te dragen aan de technische kant van de energietransitie. En aan de Sustainable Development Goals, die ook in het curriculum zitten. “De studenten zullen na deze opleiding echt bijdragen op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. In september zijn 32 studenten gestart met de duale opleiding, terwijl we rekenden op 25. Dus de behoefte vanuit studenten om een maatschappelijke en technische bijdrage te leveren is er wel zeker, dat is ontzettend mooi om te zien”, besluit Derk trots.

Lees meer over de opleiding Elektrotechniek duaal op de opleidingspagina.

Of bezoek de online Open avonden op 24 en 25 oktober of de Open dag op 4 november op locatie.