Programma City Deal Kennis Maken leidt tot opschaling

Avans Hogeschool startte 4 jaar geleden met City Deal Kennis Maken (CDKM). Een landelijk initiatief, opgezet in 20 steden, waar onderwijsinstellingen samen met de gemeente, bedrijven, instellingen en inwoners werken om maatschappelijke opgaven helpen op te lossen.

Avans Hogeschool was 4 jaar lang regievoerder van het programma in zowel Breda als 's-Hertogenbosch. Wat heeft die 4 jaar pionieren opgeleverd? 

Mooie resultaten 

Er zijn mooie resultaten behaald waar we trots op zijn. We hebben in Den Bosch en Breda een bestuursconvenant gesloten. Hiermee committeren de partners zich aan samenwerking op een aantal strategische thema’s.  We hielpen bij de ontwikkeling van het Leerwerkbedrijf in de Maaspoort in Den Bosch. Hier kunnen studenten van verschillende mbo-, hbo- en wo-opleidingen terecht voor stages. En ze kunnen hier leer- en werkervaring opdoen.   

HELo's

We inventariseerden de Living Labs en Hybride Externe Leeromgevingen (HELo’s) in ‘s-Hertogenbosch. Zo zien we precies waar in de stad aan de thema's uit het convenant wordt gewerkt en waar kansen liggen om verder aan te werken. 
We ontwikkelen een methodiek om de impact te meten van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar we aan werken. Dit doen we samen met de lector en studenten van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting van Avans Hogeschool.
Ook hostten we in zowel Breda als Den Bosch de landelijke CDKM-kennisdelingsdag  en hebben ruim 110 projecten in beide steden opgepakt. 

Opschalen

CDKM Breda gaat op in Urban Living Lab Breda en in Den Bosch zetten we de CDKM-subsidie in om het programma Groene en Gezonde Leefomgeving te versnellen. Binnen Avans willen we vanuit City Deal Kennis Maken op grote schaal docenten, studenten en onderzoekers inzetten op maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor moeten we opschalen. Een complexe opgave voor alle betrokken partners in beide steden. Avans pakt het opschalen aan op 3 gebieden: beleid, onderwijs en onderzoek. Studenten werken aan maatschappelijke opgaven uit de stad en rollen en taken van medewerkers worden aangescherpt. 

Jacomine Ravensbergen, CvB-lid bij Avans Hogeschool: “Zoals het meeste werken binnen de CDKM geënt is op triple en quadruple helix, zo kan het opschalen ook niet zonder de juiste partners en samenwerking met de stad, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen nieuwe ervaring co-creëren die relevant is voor de opgaven van de stad. Samen experimenteren met innovaties in de praktijk. En dan nu implementeren."

Magazine

In het magazine Hello Helo wordt aan de hand van praktische voorbeelden en mooie successen teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar. Mede dankzij City Deal Kennis Maken is er nu meer aandacht voor HELo’s. Dit magazine is een eerste editie in een reeks die over de HELo's gaat waar Avans in participeert.