“Internationalisering is nodig om grote vraagstukken aan te pakken”

We krijgen steeds vaker te maken met grote vraagstukken die niet stoppen bij de grens. De energietransitie, het stikstof- en klimaatprobleem. Het zijn opgaven die onze landsgrenzen overstijgen en die we dus internationaal moeten aanpakken. In de Week van de internationale student vertelt Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur van Avans Hogeschool over het belang van internationalisering.

Read this article in English. 

“Internationalisering is altijd een belangrijk thema geweest,” begint Jacomine. “Er zijn namelijk ontzettend weinig bedrijven die zich puur bezighouden met thema’s die Nederland niet overstijgen. Daar moeten we als hogeschool dus iets mee.” De laatste jaren zijn er grote maatschappelijke opgaven bijgekomen. “De energietransitie, landbouwtransitie, voedseltransitie. Dat zijn geen opgaven die we als Nederland alleen kunnen oplossen. Dat moeten we samen met de landen om ons heen aanpakken. Daar moeten we onze studenten op voorbereiden.” 

Van verbeteren naar uitbreiden

De afgelopen jaren was Avans vooral bezig het bestaande internationale beleid te verbeteren. De internationale competenties nog beter verweven in bestaande opleidingen. En bouwen aan een internationale community. Jacomine: “4 of 5 procent van onze studenten is internationaal. Zo’n student kan zich best eenzaam voelen tussen al die Nederlandse studenten.” Er was dus niet direct vraag naar meer Engelstalige opleidingen.
Maar dat verandert. Door de grote vraagstukken die er nu liggen en door tekorten op de arbeidsmarkt. “In de zorg, het onderwijs en de techniek komen we echt mensen tekort. Willen we als Avans helpen daar een oplossing voor te vinden, dan moeten we ook in internationale vijvers gaan vissen.” Vooral techniek leent zich daar prima voor. “Dat is een heel internationale sector. Op dit moment onderzoeken we of we daar meer Engelstalige opleidingen kunnen aanbieden,” aldus Jacomine.

Daarnaast werkt Avans aan een Masterinstituut, waarvoor nu 7 masters gepland staan. Zo’n 4 of 5 masters worden waarschijnlijk Engelstalig. Ook onderzoek kan een grote rol spelen in de internationaliseringsambities van Avans. Jacomine: “Onderzoek is per definitie internationaal. De nieuwe Centers of Expertise houden zich bezig met grote maatschappelijke opgaven. Energie, voedsel, wonen, stikstof… Die vraagstukken gaan over de grenzen van Nederland heen.” Door de band tussen onderwijs en onderzoek nog meer te versterken, sijpelt het internationale karakter van onderzoek ook door in het onderwijs en naar medewerkers en studenten.  

Studentenwoningen

Een belangrijk onderdeel van de ambities op het gebied van internationalisering is meer buitenlandse studenten naar Avans halen. Maar dan moeten die studenten wel een plek kunnen vinden om te wonen. Iets wat de afgelopen jaren niet altijd even soepel ging. Jacomine: “We willen nog meer studentenwoningen laten plaatsen naast het Avansgebouw in Tilburg. En in de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch komen ook een paar 100 studentenwoningen. Maar in Breda is het lastig. Daar lopen we vast op regelgeving. Als we er met de gemeente uitkomen, kunnen we op korte termijn voor woonruimte op de campus zorgen.” Gelukkig heeft Avans nog even de tijd. De eerste internationale masters starten in september 2024 en de plannen voor internationaal techniekonderwijs zijn nog in de verkenningsfase. "We willen onze medewerkers daarin niet overvragen. Die hebben hun handen vol aan de onderwijstransitie.” 

Toch biedt juist die onderwijstransitie kansen voor internationalisering. Jacomine: “We zijn nu bezig om de opleidingen opnieuw vorm te geven. Dit is dus hét moment om erover na te denken. En internationalisering raakt ook aan belangrijke thema’s uit de Ambitie 2025. Diversiteit en inclusie bijvoorbeeld, en duurzaamheid. Als we daarmee aan de slag gaan, is het eigenlijk heel logisch om internationalisering mee te nemen.” 

Internationalisering at home

Internationalisering gaat verder dan buitenlandse studenten naar Avans halen. Alle studenten krijgen Engels op B2-niveau. En veel studenten volgen tijdens hun opleiding een minor in het buitenland of doen daar hun stage. Jacomine: “Maar we doen ook aan internationalisering at home. Bijvoorbeeld met internationale challenges en door samenwerking met internationale bedrijven. Of we zorgen voor stages op plekken in Nederland waar veel verschillende culturen samenkomen. Zo bereiden we alle studenten voor op samenwerken met verschillende nationaliteiten en culturen. Niet alleen de studenten die een internationale opleiding volgen. Internationalisering is namelijk van en voor iedereen binnen Avans.”

foto-bijschrift: Deze week vindt bij Avans de International Conference plaats. Studenten van 3 internationale minors gaan aan de slag met opdrachten van 2 lectoren van het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap en van de provincie Noord-Brabant. Jacomine Ravensbergen opende de conferentie samen met de Mexicaanse ambassadeur in Nederland, de heer José Antonio Zabalgoitia Trejo.