Help een internationale student aan een kamer

Studenten lopen steeds vaker tegen de krappe huizenmarkt aan. Voor hen is het moeilijk om een kamer te vinden, die ze soms maar voor enkele maanden nodig hebben. Tientallen internationale studenten hebben het afgelopen jaar zelfs hun studie niet kunnen starten bij Breda University of Applied Sciences (BUas) en Avans Hogeschool omdat zij geen kamer konden vinden. Om dit verder te voorkomen zijn 2 nieuwe initiatieven in het leven geroepen.

Verdien 100 euro 

Ten eerste is Avans een lucratief initiatief gestart voor tipgevers van woonruimte. Heb jij een tip die ertoe leidt dat een internationale eerstejaarsstudent minimaal een half jaar een kamer kan huren, dan kun je 100 euro* ontvangen. Het gaat om kamers in of dicht bij de Avanssteden Breda, Den Bosch en Tilburg . Omdat ze Avans ook in het buitenland zien als beste grote hogeschool van Nederland, ontvangen we komend jaar weer meer internationale studenten dan vorig jaar. Het doel van deze oproep is om internationale studenten beter aan woonruimte te kunnen helpen. 

Vicevoorzitter van Avans Jacomine Ravensbergen: “De woningnood is groot in Nederland. Dat geldt ook voor studenten, met name voor de internationale studenten is het lastig om aan een geschikte woonruimte te komen. Er wordt gewerkt aan oplossingen voor het tekort aan woningen, maar die zijn voor de langere termijn. De uitdaging is om op korte termijn extra mogelijkheden te realiseren. Dat proberen we op verschillende manieren en doen we in samenwerking met gemeenten en andere onderwijsinstellingen. De 2 voorstellen moeten er aan bijdragen dat er in ieder geval weer een aantal internationale studenten woonruimte vindt voor de periode dat zij bij Avans studeren. En zo ook een verrijking kunnen zijn voor de stad waar zij wonen.”  

*Voorwaarden uitbetaling 100 euro tipgeld:
  • We betalen 100 euro uit nadat een internationale eerstejaars Avansstudent een half jaar in de betreffende woonruimte woont.
  • Als meerdere personen dezelfde tip doorgeven, betalen we alleen de eerste tipgever uit bij een gerealiseerde match. 
  • Avansmedewerkers ontvangen deze 100 euro bruto samen met hun salaris.
  • Je kunt maximaal één keer 100 euro ontvangen.
  • Deze oproep geldt voor alle studenten en medewerkers van Avans. 

Hospitaregeling 

Daarnaast gaat Avans de krachten bundelen met de gemeente Breda en BUas om het woningtekort te verhelpen met een uitgebreide hospitaregeling. In Breda is het nu al in verschillende wijken voor een woningeigenaar mogelijk om zonder vergunning als hospita 2 kamers te verhuren. 

Door de druk op de woningmarkt wil het college van burgemeester en wethouders de regeling nu naar de gehele gemeente uitbreiden. Daarnaast gaat de gemeente samen met BUas en Avans onderzoeken of wonen op de eigen campus in de toekomst een mogelijkheid is. Dit voorstel wordt in augustus ter inzage gelegd en wordt naar verwachting na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. 

Specificaties 

De hospitaregeling is er voor mensen die in het huis dat zij zelf bewonen 1 of 2 kamers over hebben waarin zij 1 of maximaal 2 mensen huisvesting kunnen bieden. De regeling geldt zowel voor mensen die een eigen woning bewonen als voor huurders bij een woningcorporatie. Voor geïnteresseerden is het belangrijk om zich vooraf goed te laten informeren. Zo moeten bewoners van een huurwoning van de woningbouw bijvoorbeeld eerst toestemming vragen aan de woningbouwcorporatie. Ook hypotheekverstrekkers kunnen hier specifieke regels voor hebben.

Wethouder Wonen Arjen van Drunen: “Door de hospitaregeling uit te breiden, willen we gelijk bijdragen aan meer beschikbare woonruimte. De uitbreiding kan niet alleen uitkomst bieden voor woningzoekenden, maar we zien ook dat het vaak een positieve werking heeft op de verhuurder. Zij doen nieuwe contacten op en het geeft ze wat extra financiële ruimte.” 

Interesse 

Mocht je gebruik willen maken van de beloning van 100 euro en een tip hebben, stuur deze dan naar [email protected]

Als je gebruik wilt maken van de hospitaregeling en een kamer beschikbaar wilt stellen aan een student, kun je mailen naar [email protected]