Avans ontvangt financiering voor learning communities Artificiële Intelligentie

Avans Hogeschool gaat van start met het ontwikkelen van learning communities rondom AI (Artificiële Intelligentie). In deze communities gaan onderzoekers, docenten, studenten en experts uit het werkveld samenwerken om AI-toepassingen praktisch bruikbaar te maken voor innovatie van producten en diensten van mkb’s.

Avans ontvangt hiervoor een bedrag van 150.000 euro, als onderdeel van een landelijke coalitie waaraan 850.000 euro is toegekend. De subsidie is toegekend door de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) waarvan ook Avans actief lid is.

Naast Avans ontvingen ook Fontys, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Saxion en Windesheim dezelfde subsidie. Ieder van hen richt zich bij het ontwikkelen van de communities op een specifiek AI-toepassingsthema, zoals veiligheid, de energietransitie en robotica. Ook komt er een overkoepelend, coördinerend programma waarin de kennis en ervaringen van de zes hogescholen gedeeld worden.  

AI bij smart public safety

Avans richt zich op de inzet van AI bij smart public safety: digitale data en technologie voor buurtpreventie en veiligheid in wijken en op bedrijfsterreinen. Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans gaat samen met bedrijven, gemeenten, veiligheidsregio’s en beheerders van bedrijfsterreinen aan de slag. De behoefte van de aangesloten bedrijven en organisaties is leidend. 
Het lectoraat ontwikkelt kennisworkshops en trainingsmodules rondom thema’s als verantwoorde toepassing van AI en robotica voor surveillance bij buurtpreventie, politie, brandweer, gemeenten en private beveiligingsbedrijven. Daarbij wordt gekeken naar de ethische, juridische en sociale impact van AI, in zogenoemde ELSA Labs. Avans werkt hierbij samen met Fontys en Brainport AI Hub.    

AI learning communities verbinden innoveren en leren in de praktijk

Allerlei apparaten in onze dagelijkse werk- en leefomgeving worden steeds ‘intelligenter’ door toepassing van data en algoritmen: ze worden zelfsturend en reageren op ons gedrag of leren ervan en nemen daarop actie. In het veiligheidsdomein gaat het hierbij bijvoorbeeld om het beter kunnen voorspellen van inbraken, onveilige situaties bij grote events, of verkeersproblemen die het werk van veiligheidsprofessionals (politie, brandweer, ambulances) bemoeilijken. 

Bedrijven, vooral kleinere bedrijven, hebben grote moeite om hierop tijdig in te spelen. Ze verliezen hierdoor kansen op omzet of geraken zelfs achterop in de internationale markt. Overheidsorganisaties weten niet voldoende hoe ze AI verantwoord kunnen inzetten en kopen bij onzekerheid verouderde producten in om maar geen risico’s te lopen. Daarom richten de learning communities zich op een optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt, onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijk aanpakken van toegepaste AI-thema’s staat centraal, waarbij onderwijs en praktijkgericht onderzoek hand-in-hand gaan. Zo worden medewerkers en beslissers van bedrijven, ambtenaren, docenten en studenten in de praktijk bijgeschoold waarbij ze tegelijkertijd hun praktische vaardigheden kunnen verbeteren voor het concreet toepassen van AI. 

Het learning community programma in de komende jaren 

Het pilotprogramma gaat 1 juli 2022 van start en duurt een jaar. De aanpak learning communities maakt tevens onderdeel uit van het deelprogramma Mensen en Vaardigheden van het door de Nederlandse AI Coalitie ontwikkelde programma AiNed waarin Avans en andere hogescholen een actieve rol vervullen.
De resulterende learning communities worden in de komende jaren verankerd in een landelijk stelsel waarvoor in 2023 een vervolgplan bij de NLAIC wordt ingediend. Binnen Avans worden de communities verankerd in het onderzoekszwaartepunt Veilige Veerkrachtige Stad en Omgeving en het Avansbrede onderzoeksprogramma Applied AI.

Het programma wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit het Kickstartbudget dat de NLAIC ontving van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als onderdeel van het Nationale Groeifonds. Regieorgaan SIA zorgt voor het andere deel.