Toekomst Breda krijgt vorm in Urban Living Lab

In het Urban Living Lab Breda draait alles om het stimuleren van innovatie op het gebied van duurzaamheid en vitaliteit in de stad. Doordat betrokkenen uit alle gelederen van de samenleving elkaar vinden, ontstaan nieuwe ideeën en krijgen die de kans om tot bloei komen.

(foto: de studenten die het onboarding-proces onderzochten van het Urban Living Lab Breda, letterlijk 'aan boord' van de bus)

De deur van de online community staat voor iedereen open: studenten, docenten, onderzoekers, gemeentelijke experts en eigenlijk elke Bredanaar die een duurzame toekomst van de stad een warm hart toedraagt. Na de zomer gaat ook de fysieke vestiging van het Urban Living Lab in De Koepel weer open.

Veelbelovend

Het Urban Living Lab startte in september vorig jaar en is een samenwerking tussen Avans Hogeschool, BUas en PakhuisB. Sinds die tijd zijn al een flink aantal initiatieven ontstaan en projecten opgepakt op het gebied van zelfvoorziening, bereikbaarheid, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de stad. Meer dan 100 Avans-studenten van verschillende opleidingen hielden zich tot nu toe bezig met projecten als Wijkgerichte Aanpak Energietransitie, de verduurzaming van basisscholen, herbestemming van leegstaande panden in de binnenstad en schuldpreventie voor jongeren.

Drie veelbelovende resultaten op een rij:

  • Onderzoek OV-pas voor Wmo-klanten

De gemeente Breda geeft 365 oudere en hulpbehoevende stadsbewoners een pas waarmee ze een jaar lang gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Studenten Commerciële Economie bogen zich over de vraag hoe deze pas geïntroduceerd kan worden en hoe de gemeente het gebruik ervan kan stimuleren.

De 10 studenten interviewden Wmo-gerechtigden en vroegen hen naar beweegredenen om de pas te gaan gebruiken en waar ze vooral naar toe zouden reizen. Het leverde een aantal bruikbare uitgangspunten op voor de gemeente, die ze gebruikte in een brochure.

  • Herbestemming Seeligkwartier

Urban Living Lab Breda is ook betrokken bij de ontwikkeling van het Seeligkwartier. Het voormalige kazerneterrein moet in 2024 veranderd zijn in een stadspark met woningbouw. De gemeente wil het gebied meer bij de stad betrekken en de mening van stadsbewoners peilen over hoe dat moet gebeuren.

Buas-studenten die betrokken zijn bij het Urban Living Lab kwamen in actie. Ze verzamelden via telefoon- en videogesprekken meningen van zo’n 150 Bredanaren over hoe het Seeligkwartier er straks uit moet komen te zien. Ze zetten de ideeën op een rij, wat de basis vormt voor een aantal themabijeenkomsten over het Seeligkwartier. Die moeten resulteren in een gezamenlijke visie.

  • Onboarding

Een lage drempel om mee te doen is van levensbelang voor een initiatief als het Urban Living Lab. Dat geldt zowel fysiek als online. Onder de naam Link It keken 5 Avans-studenten Communicatie naar het ‘onboarding-proces’ van het Urban Living Lab. Focus lag op de vraag op wat voor manier meer mensen hun weg kunnen vinden naar de online community. Daar kunnen ze ervaringen delen, zich verdiepen in de verschillende thema’s en hun eigen werkplek beheren.

De studenten maakten onder meer een instructiefilmpje waarin ze op een intuïtieve manier uitleggen hoe de online community in elkaar zit en wat je ermee kunt.

Ambitie 2025

Marcel Kesselring, een van de kwartiermakers, is blij met de resultaten tot nu toe. Volgens hem kan het Urban Living Lab een grote bijdrage leveren aan Avans’ meerjarenbeleidsplan Ambitie 2025: “Het Urban Living Lab is een uitstekende plek om te experimenteren voor opleidingen en een rijke leeromgeving voor studenten. Om naadloos aan te sluiten bij Ambitie 2025 willen we een inhoudelijke koppeling maken tussen de curricula van de verschillende opleidingen, zodat ze kunnen experimenteren met onder meer flexibilisering van onderwijs en uitvoering van interdisciplinaire onderwijsprojecten.”

Ricardo Abdoel, directeur Academie voor Engineering en ICT bij Avans: “We realiseren hiermee een complete leerervaring voor studenten, docenten en onderzoekers maar ook voor burgers, generalisten, specialisten en experts.”

Raymond Sparreboom, een van de initiatiefnemers: “Het Urban Living Lab Breda is als initiatief formeel onderdeel van de City Deal Kennis Maken en we sluiten hier met name met ons thema ‘de gezonde en leefbare stad’ op aan.”

Lees ook: Urban Living Lab van start voor onderzoek naar toekomst van de stad