Afgerond

Een onderzoek naar het zelfstandig studeren van eerstejaars Avansstudenten.

Zelfstudie van eerstejaarsstudenten, Brein en Leren

Hbo-studenten besteden een belangrijk deel van hun leertijd aan zelfstudie. Zoals het voorbereiden van presentaties, het maken van huiswerkopdrachten en het leren voor toetsen. Allemaal activiteiten zonder begeleiding van docenten.  

Studiesucces

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zelfstudie in belangrijke mate het studiesucces bepaalt. Zo maakt het uit hoeveel tijd studenten besteden aan zelfstudie en hoe sterk zij dit spreiden. Ook de leerstrategieën die zij tijdens zelfstudie gebruiken zijn van invloed. Vaak blijkt dat studenten hun zelfstudie niet optimaal inrichten. En dat heeft een negatief effect op hun leerprestaties.

Onderzoek

De projectgroep onderzoekt hoe eerstejaars Avansstudenten hun zelfstudie aanpakken. Om dat te onderzoeken stelden ze een vragenlijst op die ze verspreiden onder eerstejaarsstudenten van verschillende opleidingen. Opleidingen kunnen de verkregen resultaten gebruiken om zelfstudie onder hun studenten te stimuleren en te optimaliseren.
Bekijk de publicatie over effectieve leerstrategieën.