Afgerond

Om op succesvolle wijze invulling te kunnen geven aan de vereiste zelfstudie, moeten studenten hun zelfstudie beter kunnen reguleren. Dit project onderzoekt een methode om studenten hierin te ondersteunen.

student zit te studeren op een bankje in Avansgebouw Hogeschoollaan Breda

Het is voor veel eerstejaars hbo-studenten een uitdaging om een studiehouding te ontwikkelen die positief bijdraagt aan studiesucces. De onderwijspraktijk laat zien dat studenten zich voor een les niet altijd of onvoldoende voorbereiden en dat ze geen of een slechte planning hebben voor het maken van huiswerk of de voorbereiding van het examen. Dit heeft direct of indirect te maken met de manier waarop studenten invulling geven aan hun zelfstudie.

Verschillende studies geven aanleiding om te veronderstellen dat een in het onderwijs geïntegreerde aanpak ter bevordering van zelfregulatie van het leerproces positieve effecten kan hebben op het leren van studenten. Daarom is er onder eerstejaars hbo-studenten van de opleiding International Business bij het vak Marketing onderzoek gedaan naar het effect van het ondersteunen van zelfstudie op de zelfstudie, motivatie en prestatie van studenten.

Methode

De studenten zijn willekeurig ingedeeld in een experimentgroep (N=75) of controlegroep (N=98). Bij de experimentgroep werd er tijd in de les gereserveerd voor de ondersteuning van de zelfstudie. Zo werd bij aanvang van de les de zelfstudie van de week ervoor geëvalueerd en aan het einde van de les kregen studenten handvatten en tijd om een planning te maken voor de zelfstudie voor de week erna. Bij de controlegroep vond deze ondersteuning van de zelfstudie niet plaats.

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat er - in tegenstelling tot de verwachtingen - geen significante effecten van de interventie waren op de motivatie en prestatie van studenten. Ook was er geen significant effect op de (zelf)studiestrategie en het aantal uren besteed aan zelfstudie. Wel lieten studenten uit de experimentgroep een gelijkmatigere spreiding zien van de uren zelfstudie dan de studenten uit de controlegroep. Er was bij de experimentgroep in mindere mate sprake van uitstelgedrag en “stampen” vlak voor het examen dan bij de controlegroep.

Publicatie

Bekijk de publicatie over Zelfregulatie van zelfstudie in de HBO-Kennisbank.

Ook betrokken bij dit onderzoek

  • Wim de Haas, docent bij Avans Hogeschool
  • Mariken van Hofwegen, docent bij Avans Hogeschool
  • Jan Poppelaars, docent bij Avans Hogeschool