Zelfie: Vrouwelijke statushouders aan het werk

Vrouwelijke statushouders hebben vaak een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. De zorg voor kinderen speelt een belangrijke rol daarbij. Maar ook culturele verschillen, lage opleiding en lichamelijke en psychische klachten zijn van invloed.

Foto: eigendom van Weener XL – gemeente Den Bosch

Samen met het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente Den Bosch, Weener XL, werkt het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving aan een effectieve werkwijze om de economische zelfstandigheid van deze vrouwen te bevorderen. Bijvoorbeeld door ze mondiger te maken waardoor hun zelfvertrouwen groeit en hun zelfbewustzijn wordt vergroot. Ook laten we ze kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Begeleiding

We zetten in op zowel cultuur-sensitieve als op gender-sensitieve begeleiding. Maar om effectieve begeleiding mogelijk te maken, moeten we eerst inzichtelijk krijgen wat de wensen, behoeftes en ervaringen zijn van de betreffende deelnemers. Om dat helder te krijgen voeren we participatief actieonderzoek uit. De vraag daarbij is ‘wat hebben deze vrouwen nodig om aan het werk te gaan en aan het werk te blijven?’ Van belang daarbij is dat er gedeelde regie ontstaat tussen de vrouwelijke statushouders en de werkconsulenten.

De eerste onderzoeksresultaten zijn te vinden in het nieuwe Zelfie Magazine.

Effectieve werkwijze

Uiteindelijk werken we toe naar een effectieve werkwijze en handelingsperspectief die de consulenten van Weener XL kunnen implementeren in hun bestaande begeleidingslijn. Met als doel vrouwelijke statushouders duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt zodat ze economisch zelfstandig zijn.

Financiering

Dit is een door ZonMW gefinancierd project. ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ze financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is.

Festival 

Op het Zelfie-Festival presenteren de vrouwen zich in al hun kracht aan familie, werkconsulenten en potentiële werkgevers.

Bekijk hieronder de aftermovie van het festival.