Young Artists Feed Forward (YAFF)

Onderzoek naar toenemende waarde van een autonome positie ten opzichte van vraagstukken binnen de creatieve industrie.

In dit project van Rob Leijdekkers werkt hij samen met met tien recent afgestudeerde beeldend kunstenaars van St. Joost School of Art & Design. Het collectief Young Artist Feed Forward (YAFF) werkt aan onderzoek gericht op de toenemende waarde van een autonome positie ten opzichte van vraagstukken binnen de creatieve industrie. Zij doen dit door bronnenstudie, discussie, experimenten en het uitvoeren van opdrachten. In het eerste werkjaar voeren de onderzoekers opdrachten uit in de publieke ruimte van de gemeente Rotterdam en Almelo en werd geïnvesteerd in de vorming en (autonome) positionering van YAFF.

In 2019 maakt dit onderzoek de overstap naar het creatieve bedrijfsleven. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat er in het bedrijfsleven nog vaak vanuit een vooringenomen en beperkte blik naar de autonoom kunstenaar wordt gekeken.

Toepassing

Het onderzoek van Rob Leijdekkers heeft een bijdrage geleverd aan het vernieuwde curriculum van de opleiding Beeldende Kunst van St. Joost School of Art & Design. Het collectieve eindexamen in Breda, de musical C-section, won in 2018 de St.Joostpenning voor het beste afstudeerproject. De YAFF-community gaat regelmatig op YAFF-camp. De leden van het collectief werken dan een weekend samen aan experimenten.

Bekijk de Engelstalige informatie over het project.