Wethouders tussen Rijk, regio en samenleving. Over vakwerk in situaties van maatschappelijke onrust.

Het onderzoek ‘Wethouder tussen Rijk, regio en samenleving. Over vakwerk in situaties van maatschappelijke onrust’, richt zich op situaties waarin lokale besturen en wethouders moeten omgaan met maatschappelijke onrust vanwege landelijk of regionaal beleid. Én hoe ze daarin vervolgens verstandig kunnen opereren.

Wethouders in spagaat Onderzoek Avans Hogeschool

Omgaan met verwachtingen en belangen 

Het onderzoek richt zich op de rol die lokale besturen en wethouders spelen in situaties van maatschappelijke onrust. En hun positie te midden van de samenleving en de provinciale en landelijke overheid. Het gaat erom welke vaardigheden ze nodig hebben om met de hieruit voortkomende verwachtingen en belangen om te gaan. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een media-analyse, een enquête onder de leden van de Wethoudersvereniging, enkele focusgroepen en meerdere interviews.

Meer inzicht in vakinhoudelijke dilemma's 

Doel van het onderzoek is het verbeteren van de vaardigheden van (nieuwe) wethouders. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de casuïstiekreeks ‘Maatschappelijk onbehagen en ethische dilemma’s voor lokale bestuurders’ (geïnspireerd door de casuïstiekreeks 'Robin-Hoodgedrag en Ethische Dilemma’s - Zorg & Veiligheid', die eerder door het lectoraat is ontworpen).

De leeractiviteit moet wethouders in staat stellen om samen meer inzicht te krijgen in vakinhoudelijke dilemma’s gerelateerd aan maatschappelijke onrust. En om verschillende perspectieven en belangen te herkennen en deze tegen elkaar af te wegen, waardoor er zo passend en professioneel mogelijk gehandeld kan worden wanneer zich een dilemma voordoet. De Wethoudersvereniging zal in deze ontwikkeling zelf ook een rol spelen.